www.guoxuedashi.com/shici/shiren_575.html 段成己的诗词_金_段成己诗词全集诗集_段成己简介_诗词宝典
二十四史 | 四库全书 | 古今图书集成 | 历史人物 | 说文解字 | 成语词典 | 甲骨文合集 | 殷周金文集成 | 象形字典 | 十三经索引 | 字体转换器 | 篆书识别 | 近义反义词 | 对联大全 | 电子书下载 | 哈佛古籍

首页 | 国学书库 | 影印古籍 | 诗词宝典 | 精选 | 汉语字典 | 汉语词典 | 书法字典 | 部件查字 | 甲骨文 | 解密 | 历史人物 | 历史典故 | 姓氏 | 民族 | 世界名著 | 软件下载

历史 | 四库全书 | 全文检索 | 古籍书目 | 正史 | 成语词典 | 康熙字典 | 说文解字 | 字形演变 | 金 文 | 年号 | 历史地名 | 历史事件 | 官职 | 知识 | 中医中药 | 留言反馈

段成己 金


(1199--1279) 金文学家。字菊轩,绛州稷山(今属山西)人。克己之弟。金末进士,官至宜阳主簿。入元不仕,与兄避地龙门山中,能诗词。后人汇集其兄弟诗词为《二妙集》。

段成己的诗词:

江城子
江城子
满江红 张丈信夫
满江红 新春用遁庵兄韵
满江红 偶睹春事阑珊
满江红 遁庵
大江东去 寄卫生袭之
大江东去 送杨国瑞西归
大江东去 赠答杨彦衡
水兰花慢 元宵感旧
满庭芳 斋居
望月婆罗门引 清明
望月婆罗门引
望月
望月
望月婆罗门引 仲
江城子
江城子 幽怀追和遁庵兄韵
江城子 东园牡丹盛开
行香子 书舍偶成
月上海棠 次遁庵兄继玉清韵
月上海棠
月上海棠 冬至后一日
月上海棠 诗社
鹧鸪天 重九日用遁庵兄韵
鹧鸪天
鹧鸪天
鹧鸪天 上巳日陪遁庵兄游青阳峡
鹧鸪天
鹧鸪天
鹧鸪天
鹧鸪天 再游青
鹧鸪天
鹧鸪
鹧鸪天
鹧鸪天
鹧鸪天
无题
鹧鸪天
鹧鸪天 和答寻正道
临江仙 继遁庵兄韵
临江仙
临江仙 田间闲步偶成
临江仙 李山人寿
临江仙 暮秋感兴
临江仙
临江仙
临江仙
蓦山溪 卫生袭之寿
蝶恋花 卫生袭之生朝
蝶恋
浪淘沙 惜花
朝中措 偶
南乡子 卫弟行之寿
南乡子 薛实臣生朝俱用薛氏实事
木兰
木兰花
木兰花
木兰花
清平乐 子 祝福 薛子余弄璋
清平乐 送张君美经历之任安西幕
诉衷情 史仲恭寿
水调歌头
月上海棠 重九之会彦衡赋词侑觞,尊兄遁庵
望月婆罗门引 清明后,醉书於史氏之别墅
木兰花 重阳前几日,篱下始见菊放数花,嗅
蝶恋花 明日,卫生见和,复次韵
水调歌头 怀 逸情 山中偶成,用遁庵
朝中措 偶出见墙头杏花,喜而赋之
鹧鸪天 再游青阳峡,奉和遁庵兄韵
蝶恋花 卫生袭之生朝,遁庵兄作歌词以寿之
望月婆罗门引 仲坚复见和,文势**,殊觉
月上海棠 诗社诸君复相属和,又不免步韵献
满庭芳 斋居有感,继遁庵兄韵
满江红 偶睹春事阑珊,谨用遁庵登鹳雀楼韵
满江红 张丈信夫林亭小酌,感事怀人,敬用
鹧鸪天 立春后数日,盛寒不出,因赋鄙语,
月上海棠 重九之会彦衡赋词侑觞,尊兄遁庵
江城子 季春五日,有感而作,歌以自适
鹧鸪天 上巳日,会饮卫袭之家园
望月婆罗门引 晨起,与仲坚偶坐,少焉雨作
望月婆罗门引 翼日,封生仲坚见和,因复用
月上海棠 冬至后一日,独居无?,复用前韵
江城子 东园牡丹盛开,二三子邀余饮花下,
满江红 遁庵兄以闵菊乐府见示,三复之余,


国学迷 萬有文庫第二集之觀賞樹木_陳植商務.djvu 萬有文庫第二集之花園管理法_黃紹緒商務.djvu 萬有文庫第二集之花壇_夏詒彬商務.djvu 萬有文庫第二集之種樹法_鄒盛文商務.djvu 萬有文庫第二集之花卉盆栽法_夏詒彬商務.djvu 萬有文庫第二集之木本花卉栽培法_周宗璜劉振書商務.djvu 萬有文庫第二集之種草花法_劉振書商務.djvu 萬有文庫第二集之種菊法_夏詒彬商務.djvu 萬有文庫第二集之種蘭法_夏詒彬商務.djvu 萬有文庫第二集之種薔薇法_許心芸商務.djvu 萬有文庫第二集之造園法_範肖岩商務.djvu 萬有文庫第二集之林業淺說_林蚍商務.djvu 萬有文庫第二集之造林法_龔厥民商務.djvu 萬有文庫第二集之造林要義_陳植商務.djvu 萬有文庫第二集之種桑法_夏詒彬商務.djvu 萬有文庫第二集之工業樹種植法_奚銘已商務.djvu 萬有文庫第二集之畜牧_王修商務.djvu 萬有文庫第二集之家畜管理法_葉鴻商務.djvu 萬有文庫第二集之養豬法_許心芸商務.djvu 萬有文庫第二集之養牛法_龔厥民商務.djvu 萬有文庫第二集之養羊法_許心芸商務.djvu 萬有文庫第二集之養雞法_王言綸劉大紳商務.djvu 萬有文庫第二集之養鴨法_吳德銘商務.djvu 萬有文庫第二集之養蠶法_關維震商務.djvu 萬有文庫第二集之養蜂法_劉大紳商務.djvu 萬有文庫第二集之中外漁業概觀_費鴻年商務.djvu 萬有文庫第二集之養魚法_陳椿壽商務.djvu 萬有文庫第二集之中國度量衡_林光澄陳捷商務.djvu 萬有文庫第二集之材料強度學_陸志鴻商務.djvu 萬有文庫第二集之考工記圖_戴震商務.djvu 萬有文庫第二集之能之不滅_赫爾姆霍斯Helmholtz_H_1821-1894商務.djvu 萬有文庫第二集之電機工程概論_陳章商務.djvu 萬有文庫第二集之電機設計_尤佳章商務.djvu 萬有文庫第二集之直流電機_尤佳章商務.djvu 萬有文庫第二集之交流電機_尤佳章商務.djvu 萬有文庫第二集之電燈_張延祥餘昌菊商務.djvu 萬有文庫第二集之有線電報_易鼎新商務.djvu 萬有文庫第二集之有線電話_湯荷驤易鼎新商務.djvu 萬有文庫第二集之無線電原理_王錫恩商務.djvu 萬有文庫第二集之無線電報及無線電話_朱其清商務.djvu 萬有文庫第二集之探礦_馮景蘭商務.djvu 萬有文庫第二集之采礦工程_胡榮銓商務.djvu 萬有文庫第二集之金屬學_駱楨商務.djvu 萬有文庫第二集之冶金工程_胡庶華商務.djvu 萬有文庫第二集之機械工程概論_鈕因梁商務.djvu 萬有文庫第二集之機構學_馮雄商務.djvu 萬有文庫第二集之金屬材料_李待琛商務.djvu 萬有文庫第二集之非金屬材料_馮雄商務.djvu 萬有文庫第二集之機械設計_馮雄商務.djvu 萬有文庫第二集之汽機發達小史_孔祥鵝商務.djvu 萬有文庫第二集之汽力廠_鄭廷蠶商務.djvu 萬有文庫第二集之內燃機_劉振華商務.djvu 萬有文庫第二集之水力機_蔡昌年商務.djvu 萬有文庫第二集之留聲機_江鐵商務.djvu 萬有文庫第二集之顯微鏡_費鴻年商務.djvu 萬有文庫第二集之化學工程及制造概論_徐守楨商務.djvu 萬有文庫第二集之工業分析_黃開繩商務.djvu 萬有文庫第二集之工業藥品_高琨商務.djvu 萬有文庫第二集之酸_高琨商務.djvu 萬有文庫第二集之堿_高琨商務.djvu 萬有文庫第二集之電化學工業_馬紹援商務.djvu 萬有文庫第二集之煤膏_張輔良商務.djvu 萬有文庫第二集之火藥上_西松唯一商務.djvu 萬有文庫第二集之火藥下_西松唯一商務.djvu 萬有文庫第二集之火藥_徐守楨商務.djvu 萬有文庫第二集之化學與工業一_何阨商務.djvu 萬有文庫第二集之化學與工業二_何阨商務.djvu 萬有文庫第二集之化學與工業三_何阨商務.djvu 萬有文庫第二集之化學與工業四_何阨商務.djvu 萬有文庫第二集之油脂_張輔良商務.djvu 萬有文庫第二集之制皂_朱積商務.djvu 萬有文庫第二集之95料及化妝品_鄭尊法商務.djvu 萬有文庫第二集之顏料及塗料_戴濟商務.djvu 萬有文庫第二集之染色術_孟心如商務.djvu 萬有文庫第二集之造紙_方漢城商務.djvu 萬有文庫第二集之中國鹽業_陳滄來商務.djvu 萬有文庫第二集之鹽_鄭尊法商務.djvu 萬有文庫第二集之糖_鄭尊法商務.djvu 萬有文庫第二集之釀造_吳承洛商務.djvu 萬有文庫第二集之紡織_朱升芹商務.djvu 萬有文庫第二集之中國絲業_會同春商務.djvu 萬有文庫第二集之皮革_林繼庸商務.djvu 萬有文庫第二集之近代印刷術_賀聖鼎賴彥於商務.djvu 萬有文庫第二集之金工_馮雄商務.djvu 萬有文庫第二集之三和土_馮雄商務.djvu 萬有文庫第二集之圬工_馮雄商務.djvu 萬有文庫第二集之房屋_薛次莘商務.djvu 萬有文庫第二集之防火概論_黃晉甫商務.djvu 萬有文庫第二集之工廠設計_凌鴻勛商務.djvu 萬有文庫第二集之鐵路機車_鄭廷蠶商務.djvu 萬有文庫第二集之昭德先生郡齋讀書志一_晃公武商務.djvu 萬有文庫第二集之昭德先生郡齋讀書志二_晁公武商務.djvu 萬有文庫第二集之昭德先生郡齋讀書志三_晃公武商務.djvu 萬有文庫第二集之昭德先生郡齋讀書志四_晃公武商務.djvu 萬有文庫第二集之鄭堂讀書記一_周中孚商務.djvu 萬有文庫第二集之鄭堂讀書記二_周中孚商務.djvu 萬有文庫第二集之鄭堂讀書記三_周中孚商務.djvu 萬有文庫第二集之鄭堂讀書記四_周中孚商務.djvu 萬有文庫第二集之鄭堂讀書記五_周中孚商務.djvu 萬有文庫第二集之鄭堂讀書記六_周中孚商務.djvu 萬有文庫第二集之鄭堂讀書記七_周中孚商務.djvu 萬有文庫第二集之鄭堂讀書記八_周中孚商務.djvu 清代禁毀書目四種_姚觀光商務.djvu 萬有文庫第二集之夏小正疏義_洪震商務.djvu 萬有文庫第二集之十駕齋養新錄一_錢大昕商務.djvu 萬有文庫第二集之十駕齋養新錄二_錢大昕商務.djvu 萬有文庫第二集之十駕齋養新錄三_錢大昕商務.djvu 萬有文庫第二集之十駕齋養新錄四_錢大昕商務.djvu 萬有文庫第二集之十駕齋養新錄五_錢大昕商務.djvu 萬有文庫第二集之古書辨偽四種_宋濂商務.djvu 萬有文庫第二集之困學紀聞一_王應麟商務.djvu 萬有文庫第二集之困學紀聞二_王應麟商務.djvu 萬有文庫第二集之困學紀聞三_王應麟商務.djvu 萬有文庫第二集之困學紀聞四_王應麟商務.djvu 萬有文庫第二集之困學紀聞五_王應麟商務.djvu 萬有文庫第二集之困學紀聞六_王應麟商務.djvu 萬有文庫第二集之困學紀聞七_王應麟商務.djvu 萬有文庫第二集之困學紀聞八_王應麟商務.djvu 萬有文庫第二集之困學紀聞九_王應麟商務.djvu 萬有文庫第二集之困學紀聞十_王應麟商務.djvu 凿窍 凿饮耕食 凿齿尺牍 刀与绳 刀头燕尾 刀尺 分剑追财 分宅 分我杯羹 分桃 分椹 分源豕韦 分甘 分羹 分虎 分阃 分风擘流 分香卖履 分龙雨 切玉剑 刍狗梦征 刍荛之言 刎颈交 刑天争神 列子乘风 列子居郑圃 刘伶天幕 刘伶病酒 刘公书 刘公荣 刘向烧金 刘商观奕 刘孙能使不为公 刘孝标 刘孺明珠 刘安服食 刘尹信诚 刘惔倾酿 刘整交质 刘晏正字 刘景升儿子若豚犬 刘根见鬼术 刘桢有气 刘桢沈痼 刘武威 刘氏冠 刘沔双烛 刘海戏蟾 刘玄刮席 刘生任侠 刘章立苗 刘纲妇同仙 刘舆腻 刘蕡下第 刘蜕埋文 刘讼石中书 刘驎高率 刘驴 初出茅庐 初发芙蓉 初地 删本纪 别姬 别风淮雨 别鹤操 刮地皮 刮目相待 刮眼 刮骨 到公石 刲羊祀神 刳羊之约 刳肠 制锦 刺史雨 刺山飞泉 刺股 刺舌 刺虎 刻像求贤 刻凤 刻烛赋诗 刻牛伐蜀 刻画无盐 刻虎 刻鹄类鹜 削竹简 削足适履 前事不忘,后事之师 前人栽树,后人乘凉 前倨后卑 前席 前度刘郎 前门拒虎,后门进狼 剑三千 剑头一吷 剑履 剑气 剑赠津父 剑鸣 剔目 剖冰求鲤 剖石采玉 剖竹出守 剖腹藏珠 剧孟一敌 剧辛乐毅之燕 剪取吴淞 剪商 剪彩为花 剪春韭 剪烛西窗 剪爪 剪翎送笼 剪蝶 剪须 割席 割炙之报 割肉 割股
特别致谢 | 收藏本站 | 欢迎投稿 | 意见建议 | | 作文范文
Copyright © 国学大师 古典图书集成 All Rights Reserved.
免责声明:本站非营利性站点,以方便网友为主,仅供学习。
内容由热心网友提供和网上收集,不保留版权。若侵犯了您的权益,来信即刪。scp168@qq.com

沪ICP备15009860号