二十四史 | 四库全书 | 古今图书集成 | 历史人物 | 说文解字 | 成语词典 | 甲骨文合集 | 殷周金文集成 | 象形字典 | 十三经索引 | 字体转换器 | 篆书识别 | 近义反义词 | 对联大全 | 电子书下载 | 哈佛古籍

首页 | 国学书库 | 影印古籍 | 诗词宝典 | 精选 | 汉语字典 | 汉语词典 | 书法字典 | 部件查字 | 甲骨文 | 解密 | 历史人物 | 历史典故 | 姓氏 | 民族 | 世界名著 | 软件下载

历史 | 四库全书 | 全文检索 | 古籍书目 | 正史 | 成语词典 | 康熙字典 | 说文解字 | 字形演变 | 金 文 | 年号 | 历史地名 | 历史事件 | 官职 | 知识 | 中医中药 | 留言反馈

汉字:𦦮

𦦮汉字
拼音:
部首:臼 四角码: 仓颉:hcomg
86五笔:wfgg 98五笔:WFGG 郑码:NBOC
统一码B:269AE 总笔画数:19 笔顺:3211152511134341121

「𦦮」基本解释

拼音:yu2
或俗“𤪐”。

「𦦮」 在工具书中的解释

工具书 影印版 备注 文字版
汉语大字典 --
中华字海 --
汉语大词典 --
现代汉语词典 --
字 源 --
中华大字典 --
康熙字典 (内府) --
康熙字典 (同文) --
康熙字典 (标点) --
异体字
说文解字注 --
说文解字 (孙刻本) --
说文解字 (和刻本) --
说文解字 (汲古阁) --
说文系传 --
说文解字今释 --
汉字源流字典 --
王力古汉语字典 --
故训汇纂 --
经籍籑诂 --
古文字诂林 --
说文解字诂林 --


下载《汉字宝典》离线查询,支持部件查字和反查,反查就是根据解释查字。完美显示所有汉字,无乱码。
浏览器滚动条滚动到底,即可显示剩下的工具书。

国学迷 農書二十二卷 [廣東南海]南海吉利下橋關樹德堂家譜二十四卷首一卷末一卷 蔣詩二卷 茶磨山人詩鈔八卷 省庵漫稿四卷 檜門觀劇詩三卷 韓非子集解二十卷首一卷 [光緒]順天府志一百三十卷附錄一卷 扶雲雜記一卷 淵鑒齋御纂朱子全書六十六卷 困學紀聞二十卷 河海昆侖錄四卷 化學鑑原續編二十四卷 宋詩鈔初集八十四種 午亭文編五十卷 醒世姻緣傳一百回 千金要方三十卷 聖武記十四卷 [光緒戊申春季]最新職官全錄四卷 感應篇儒義六卷感應篇古本考一卷 醫林繩墨大全九卷 淮南鴻烈解二十八卷 水經註四十卷 黃庭經發微二卷 溫熱病指南集一卷 桐城吴氏文法教科書二卷 說文續字彙二種二十三卷 靈樞經九卷 趙氏族譜二十二卷 [光緒]永年縣志四十卷首一卷 醫宗必讀十卷 書經精華十卷附禹貢圖 悔昨非齋倣陶詩集不分卷 壬癸藏劄記十二卷 木犀軒叢書 茶史補一卷 歷代史論十二卷宋史論三卷元史論一卷 府判錄存五卷 唐荆川先生文集十二卷 西京雜記六卷 後漢書九十卷 平海紀略 [嘉慶]重刊江寧府志五十六卷首一卷 唐詩三百首補注八卷 顧端文公遺書十四種 采芳隨筆二十四卷 爾雅音圖三卷 賦學正鵠十卷 謙齋續集一卷續集補一卷 [宣統]撫順縣志畧 佛說無量壽經義疏六卷 春秋榖梁傳十二卷 中亞洲俄屬游記二卷 欽定大清會典圖一百三十二卷目錄二卷 陸清獻公蒞嘉遺蹟三卷 勸善金科二卷首一卷 歷代名臣言行錄二十四卷 讀史方輿紀要一百三十卷 沈下賢文集十二卷 古詩十九首說一卷 春波影下冊_吳中雙修著國光印書局.djvu 笏山記中卷_冷道人著廣智書局活版部.djvu 笏山記上卷_冷道人著廣智書局活版部.djvu 文學之社會學的研究方法用其適用第二版_平林初之輔著林騤譯上海太平洋書店.djvu 出塞曲第四版_拜頻編亞細亞書局.djvu 七個絞殺者_安特列夫著南華書店.djvu 失業以後_劉一夢著上海春野書店.djvu 鐵輪_天虛著東京文藝刊行社.djvu 官世界_蜀岡蠖叟著公益書局.djvu 新鏡花綠_陳嘯盧著鴻文書局x1_61.djvu 東京夢_履水著作新社.djvu 聰明誤_醫隱著社會小說社.djvu 西遊補_靜肅齊主人著開明書店.djvu 男子須知_沈從文著紅黑出版處.djvu 秋之夢_芳信著光華書局.djvu 曼殊遺蹟_蕭紉秋藏柳亞子編北新書局.djvu 藝術與生活_華森著女子書店.djvu 風箏譜_金鐵盦王健吾編上海中西書局.djvu 米勒素描集_王濟遠著商務印書館x1_10.djvu 董解元西廂上冊_陶樂勤著.djvu 海濱的二月_鍾敬文著北新書局.djvu 西廂_郭沫若編泰東圖書局.djvu 我們的進行曲_郭沫若等譯光華書局.djvu 高爾基創作四十年紀念論文集_周起應編良友圖書印刷公司.djvu 十四夜間_沈從文著光華書局.djvu 時代的先驅_長虹著光華書局.djvu 濤園集_沈敬裕著.djvu 瑞西●立警史_陸龍朔著譯書彙編社.djvu 中國的新聞記者與新聞紙第四版_張靜廬著現代書局.djvu 銀行之賊第三版_小說林總編譯所編輯小說林總發行所.djvu 狸奴角第二版_小說林總編譯所編輯小說林總發行所.djvu 海國虞初志_胡儀邧譯.djvu 音樂的聽法第二版_豐子愷譯上海大江書鋪版.djvu 新聞學綱要第三版_徐寶璜著現代書局.djvu 新聞學名論集第二版_黃夫鵬編聯合書店.djvu 復旦攝影年●_趙沄張敏光曹祖光著復旦攝影學會年●出版部.djvu 上海歷史演義二_張恂九著南星書店.djvu 上海歷史演義三_張恂九著南星書店.djvu 上海歷史演義四_張恂九著南星書店.djvu 纘圖今古奇觀_不詳商務印書館.djvu 今古奇觀上卷.djvu 笑笑錄上卷_獨逸窩退士編競智圖書館.djvu 淞濱瑣話商務印書館.djvu 孤鴻淚.djvu 漁洋夜潭_漁洋山人著百新書店.djvu 清萍小志_朱志瀛著浙江書局.djvu 國歌類編_夏紹笙著廣益書局.djvu 戲考第十九冊大東書局.djvu 塞北草_衷若霞作.djvu 紅娘子_鄭澤著東川改編新華書店.djvu 秧歌舞.djvu 郭沫若全集2_郭沫若著.djvu 特烈勃林卡地獄_曼斯洛斯葛著時代社.djvu 雅歌集特刊.djvu 新聞學概觀.djvu 教育部第二次全國美術展覽會南京國府路國立美術陳列館.djvu 銀冰鞋_美多斯著.djvu 傑克短篇小說集_天虹譯.djvu 天邊外_翁賴爾著顧仲彝譯商務印書館.djvu 二十年來之南通.djvu ●州革命紀實.djvu 民事不可緩也.djvu 西盟會議始末記.djvu 達夫全集第一卷寒灰集_郁達夫著創造社.djvu 抗敵手冊之八寧死不屈_國民黨中央執行委員會宣傳部民2704.djvu 蘆溝橋事件.djvu 奧尼金_普式庚著甦夫譯絲文出版社.djvu 桃花扇上冊_陶樂勤編上海大中書局.djvu 碧血巾上卷_蔣景緘編譯.djvu 風俗閒評上冊中華書局.djvu 新聞學總論_邵振青飄萍著京報館出版部.djvu 樂府傳聲.djvu 新民主主義文藝的實踐問題_司馬藍火著.djvu 台灣郡縣建置志_周會棠編著正中書局.djvu 增廣攝影良友_林澤蒼高維祥中國攝影學會民17再版x1_348.djvu 如何生活第四版_柳湜作上海讀書生活出版社.djvu 文字學ABC_胡樸安著ABC叢書社.djvu 中學文學讀本小品文甲選第四版_陳思編上海聽濤社.djvu 樂理與作曲_金仕唐譯中華書局.djvu 音樂通論_黎青主著商務印書館.djvu 徐霞客遊記_徐宏祖著商務印書館.djvu 增訂故宮圖說第二版_國立北平故宮博物院著.djvu 北遊日記_李天隱著杭州文藝書店.djvu 韓昌黎全集第三冊大達圖書供應社.djvu 歐美小說名著精華第二卷_鄭學稼吳葦編中國服務社.djvu 歐美小說名著精華第一卷_鄭學稼吳葦合編中國文化服務社.djvu 墨沼疑雲錄第三集第三十六編下冊第二版_英洛平革拉商務印書館.djvu 歷史小說大食故宮餘載第二十九編_美花盛頓歐文著商務印書館.djvu 言情小說合歡草第二集第九十三編下卷_英韋烈著商務印書館.djvu 後水滸第三冊_清俞萬春著新文化書社.djvu 後水滸第四冊_清俞萬春著新文化書社.djvu 隋宮兩朝秘史中冊_崔俊夫大中華書局.djvu 隋宮兩朝秘史下冊_崔俊夫大中華書局.djvu 上下古今談下冊_吳敬●著復甦出版社.djvu 新舊家庭續集下卷_程瞻廬編商務印書館.djvu 人間地獄第二集_娑婆生著自由雜誌社.djvu 戲迷傳下冊_瀨石生著錦章圖書局.djvu 酒惡花愁錄中冊_扁舟子著中華書局.djvu 酒惡花愁錄下冊_扁舟子著中華書局.djvu 儒森外史第十六版_清吳敬梓著汪原放讀亞東圖書館.djvu 花月痕下冊新文化書社.djvu 蝸牛居士全集名流題讚_黃鴻初主編丁翔熊編上海丁壽世草堂.djvu 白話字辨_周天籟編上海華文書店.djvu 常識文范第四卷第十版_梁任公著上海中華書局.djvu 官場現形記第二冊大達圖書供應社.djvu 紅樓夢索隱二第四版_王夢阮沈瓶庵索隱中華書局.djvu 續兒女英雄傳下冊第三版新文化書社.djvu 明末痛史演義第5卷第3版_趙●章著益新書社.djvu 明末痛史演義第6卷第3版_趙●章著益新書社.djvu 明末痛史演義第2卷第3版_趙●章著益新書社.djvu 明末痛史演義第3卷第3版_趙紱章益新書社民1806三版.djvu 明末痛史演義第4卷第3版_趙●章著益新書社.djvu 毒菌學者第三集第二十四編下冊_英惠霖勞克著商務印書館.djvu 國共合作的未來_杜遠著新生命書局.djvu 曾文正公全集第二十四冊_杜就田著東方文學社.djvu 瞻廬小說集_程瞻廬著世界書局.djvu 白羽記初編下冊第三集第七十四編_沈步洲編商務印書館.djvu 白羽記初編下冊第三集第八十三編_沈步洲編商務印書館.djvu 紅羊佚聞第二版天京秘錄_胡儀邧徐枕亞編輯小說叢報社.djvu 紅羊佚聞第二版從軍速記_胡儀邧徐枕亞編輯小說叢報社.djvu
特别致谢 | 收藏本站 | 欢迎投稿 | 意见建议 | | 作文范文
Copyright © 国学大师 古典图书集成 All Rights Reserved.
免责声明:本站非营利性站点,以方便网友为主,仅供学习。
内容由热心网友提供和网上收集,不保留版权。若侵犯了您的权益,来信即刪。scp168@qq.com

沪ICP备15009860号