二十四史 | 四库全书 | 古今图书集成 | 历史人物 | 说文解字 | 成语词典 | 甲骨文合集 | 殷周金文集成 | 象形字典 | 十三经索引 | 字体转换器 | 篆书识别 | 近义反义词 | 对联大全 | 家谱族谱查询 | 哈佛古籍

首页 | 国学书库 | 影印古籍 | 诗词宝典 | 精选 | 汉语字典 | 汉语词典 | 部件查字 | 书法字典 | 甲骨文 | 解密 | 历史人物 | 历史典故 | 姓氏 | 民族 | 世界名著 | 软件下载

历史 | 四库全书 | 全文检索 | 古籍书目 | 正史 | 成语词典 | 康熙字典 | 说文解字 | 字形演变 | 金 文 | 年号 | 历史地名 | 历史事件 | 官职 | 知识 | 中医中药 | 留言反馈

汉字:𥜁

𥜁汉字
拼音:
部首:示 总笔画:16 部首外:12
98五笔:pybd 86五笔:pybd 郑码:wsug
统一码B:25701 仓颉:ifsjk 笔顺:4524122111431134

「𥜁」 在工具书中的解释         页码点不开肿么办?提取码:a123

工具书 影印版 备注 文字版
汉语大字典 --
中华字海 --
汉语大词典 --
现代汉语词典 --
新华字典 --
字 源 --
中华大字典 --
康熙字典 (内府) --
康熙字典 (同文) --
康熙字典 (标点) --
异体字
说文解字注 --
说文解字 (陈刻本) --
说文解字 (孙刻本) --
说文解字 (日藏本) --
说文解字 (汲古阁) --
说文系传 --
说文解字句读 --
说文解字义证 --
说文解字今释 --
汉字源流字典 --
形音义综合大字典 --
王力古汉语字典 --
故训汇纂 --
经籍籑诂 --
古文字诂林 --
说文解字诂林 --


下载《汉字宝典》离线查询,支持部件查字和反查,反查就是根据解释查字。完美显示所有汉字,无乱码。
浏览器滚动条滚动到底,即可显示剩下的工具书。

国学迷 隋諸郡土俗物產 西域道里記 諸蕃國記 方物志 并州總管內諸州圖 世本王侯大夫譜 世本 世本 漢氏帝王譜 齊帝譜屬 百家集譜 百家譜集鈔 百家譜 百家譜 百家譜世統 百家譜鈔 姓氏英賢譜 後魏辯宗錄 後魏皇帝宗族譜 魏孝文列姓族牒 后齊宗譜 益州譜 冀州姓族譜 洪州諸姓譜 吉州諸姓譜 江州諸姓譜 諸州雜譜 袁州諸姓譜 揚州譜鈔 京兆韋氏譜 謝氏譜 楊氏血脈譜 楊氏家譜狀並墓記 楊氏枝分譜 楊氏譜 北地傅氏譜 蘇氏譜 述系傳 氏族要狀 姓苑 複姓苑 齊永元中表簿 竹譜 錢譜 錢圖 七畧別錄 七畧 晉中經 晉義熙以來新集目錄 宋元徽元年四部書目錄 今書七志 梁天監六年四部書目錄 梁東宮四部目錄 梁文德殿四部目錄 七錄 魏闕書目錄 陳秘閣圖書法書目錄 陳天嘉六年壽安殿四部目錄 陳德教殿四部目錄 陳承香殿五經史記目錄 谢叠山先生文集 新刊重订叠山谢先生文集 新刻宋文丞相信国公文山先生全集 晞发集 文山先生文集 友林乙稿 新刊南轩先生文集 文山先生全集 饷抚疏草 督饷疏草 宝坻政书 抚津疏草 水心先生文集 渭南文集 慈湖先生遗书 象山先生文集 盛明百家诗 岳王集 龟山先生集 宋宗忠简公集 坡仙集 临川先生文集 老泉文妙 武溪集 宋林和靖先生诗集 浣花集 孙可之文集 唐甫里先生文集 李群玉诗集 唐李义山诗集 范忠宣公文集 欧阳文忠公集 直讲李先生文集 增广注释音辩唐柳先生集 唐韩昌黎集 欧阳行周文集 刘随州文集 唐张司业诗集 岑嘉州诗 唐漫叟文集 崔颢诗集 朱文公校昌黎先生文集 李文饶文集 皇甫持正文集 元氏长庆集 李文 李商隐诗集 樊川文集 朱庆余诗集 李嘉佑集 卢仝诗集 张司业诗集 储光羲集 高常侍集 颜鲁公文集 唐翰林李白诗类编 李翰林集 唐李颀集 孟浩然集 张子寿文集 陈伯玉文集 唐沈佺期诗集 骆宾王文集 沈休文集 谢朓集 谢康乐集 陶靖节集 白乐天文集 陶靖节集 两江疏草 奏疏存稿 总制浙闽疏章 疏稿 礼垣疏草 兵垣奏议 金双岩中丞集 奏疏 圣主中兴全盛兼三录附 抚吴疏草 疏草 柴庵疏集@@@柴庵寤言@@@忆记 司农奏议 皇明李忠文先生集 掖垣疏草 欲焚草 按辽御珰疏稿 太常怀溪吴公奏议 抚梁疏稿 张可庵先生疏稿 督抚奏议 谏议疏稿 白川刘公奏议 漕抚奏疏 董司寇疏草 蒲阪杨太宰献纳稿 江西奏议 孝肃包公奏议集 南丰曾文昭公曲阜集 吕忠穆公奏议 王公奏稿 晋溪本兵敷奏 台省奏议 不愧堂刻奏疏 陆宣公奏议 三朝要典 皇明典故纪闻 虔台倭纂 重刻确庵曾先生西蜀平蛮全录 元史纪事本末 唐书 宋史纪事本末 战国策 国语 吴越春秋 明季甲乙两年汇略 崇祯奏疏汇辑 谕对录 甲申纪事 沾化铭功集 平定浙东纪略 楚塘樊氏六修支谱: [长沙] 楚塘樊氏七修族谱: [长沙] 长宁樊氏续修支谱 海虞樊氏宗谱: 十四卷 常山龙溪樊氏世谱: 五卷,首一卷 常山博龙溪续修樊氏宗谱 樊氏宗谱: [崇明] 樊氏宗谱: 十四卷,首二卷:[湖北武穴] 暨阳樊氏宗谱: 四卷 五云樊氏宗谱: [缙云] 简州樊氏宗谱 蛟川樊氏宗谱: 四卷:[镇海] 兰溪樊氏宗谱: 不分卷 欧阳族谱: [巴陵] 欧阳族谱: [巴陵] 欧阳族谱: 十八卷,首一卷:[巴陵] 续修安福令欧阳公通谱: 不分卷:[安福、庐陵] 欧阳六宗通谱目录: [安福、庐陵] 萍北大院欧阳氏族谱: 五卷,卷终二卷:[萍乡] 萍西樟树湾欧阳氏族谱: [萍乡] 湘东欧阳续谱 湘潭锦石欧阳氏五修族谱: 三十卷,首一卷 湘潭锦石欧阳氏四修族谱 瑞金西关欧阳氏三修族谱: 不分卷 宁乡欧阳氏四修族谱 沩宁欧阳氏族谱: [宁乡] 宁乡欧阳氏族谱: 十三卷,首一卷 宁乡欧阳氏族谱 欧阳氏四修族谱: [宁乡] 宁乡欧阳氏谱: 三十七卷,首一卷 宁邑欧阳氏五修族谱: [宁乡] 黟南欧村欧阳氏族谱: 不分卷:[黟县] 续修欧阳氏少峰公支谱: 二卷,首一卷,末一卷:[醴陵] 欧阳族谱 欧阳墨谱: 不分卷 欧阳氏族谱 上云黎氏族谱 坪州黎氏族谱 坪州黎氏族谱: 七卷,末一卷 黎氏族谱: [长沙] 南方草木状三卷 晋 嵇含 撰 景百川学海本 荆楚岁时记一卷 梁 宗懔 撰 景汉魏丛书本 北户录三卷 附校勘记一卷 唐 段公路 撰 唐 崔龟图 注 清 陆心源 撰校勘记 景十万卷楼丛书本 益部方物略记一卷 宋 宋祁 撰 景学津讨原本 益部谈资三卷 明 何宇德 撰 景旧钞本 嵩阳石刻集记二卷 清 叶封 撰 景文津阁本 新语二卷 汉 陆贾 撰 景明范氏天一阁刊本 扬子法言十三卷 附音义一卷 汉 杨雄 撰 晋 李轨 注 宋 阙名 撰音义 景石研斋本 项氏家说十卷 附录二卷 宋 项安世 撰 景聚珍本 管子二十四卷 唐 房玄龄 注 明 刘绩 增注 景明中都四子本 灵台秘苑十五卷 北周 庾季才 撰 宋 王安礼 等 奉敕重修 景文津阁本 书品一卷 梁 庾肩吾 撰 景续百川学海本 益州名画录三卷 宋 黄休复 撰 景明刊本 画史一卷 宋 米芾 撰 景明刊本 书史二卷 宋 米芾 撰 景说郛本 宝章待访录一卷 宋 米芾 撰 景百川学海本 海岳名言一卷 宋 米芾 撰 景百川学海本 海岳题跋一卷 宋 米芾 撰 景津逮秘书本 古今画鉴一卷 元 汤〓(hou) 撰 景学海类编本 乐府杂录一卷 唐 段安节 撰 景墨海金壶本 砚史一卷 宋 米芾 撰 景百川学海本 茶经三卷 唐 陆羽 撰 景百川学海本 竹谱一卷 晋 戴凯之 撰 景百川学海本 鬻子一卷 唐 逢行硅 注 景明刊本 〓(he)冠子三卷 宋 陆佃 解 景聚珍本 鬼谷子三卷 附篇目考一卷 梁 陶弘景 注 清 秦恩复 校并撰篇目考 景石研斋本 名义考十二卷 明 周祈 撰 景明刊本 宋景文公笔记三卷 宋 宋祁 撰 景学津讨原本 麈史三卷 宋 王得臣 撰 景知不足斋本 东轩笔录十五卷 宋 魏泰 撰 景明嘉靖刊本 张氏可书一卷 宋 张知甫 撰 景守山阁本 先进遗风二卷 明 耿定向 撰 明 毛在增 补 景明刊本 茅亭客话十卷 宋 黄休复 撰 景对雨楼丛书本 酉阳杂俎前集二十卷 续集十卷 唐 段成式 撰 景明刊本 阴符经疏三卷 唐 李筌 撰 景墨海金壶本 亢仓子一卷 唐 王士元 撰 景明刊本 屈原赋注七卷 通释二卷 附音义三卷 清 戴震 撰 清 汪梧凤 撰音义 景精钞本 庾子山集十六卷 附总释一卷 北周 庾信 撰 清 倪〓(fan) 注并撰附录 景原刊本 庾子山年谱一卷 清 倪〓(fan) 撰 李北海集五卷 景全唐文本 集千家注杜工部诗集二十卷 文集二卷 唐 杜甫 撰 宋 阙名 集注 景明玉几山人本 孟浩然集三卷 唐 孟浩然 撰 景明活字本 丁卯集二卷 唐 许浑 撰 景汲古阁本 唐皮日休文薮十卷 唐 皮日休 撰 景明刊本 元宪集三十六卷 宋 宋庠 撰 景聚珍本 景文集六十二卷 拾遗二十二卷 宋 宋祁 撰 景聚珍本 郧溪集二十八卷 补遗一卷 续补遗一卷 附校勘记一卷 宋 郑獬 撰 张国淦 撰校勘记 景蒲圻张氏刊本 宝晋英光集八卷 补遗一卷 宋 米芾 撰 景别下斋涉闻梓旧本 北湖集五卷 宋 吴则礼 撰 景旧钞本 紫微集三十六卷 宋 张〓(nie) 撰 景文津阁本 汉滨集十六卷 宋 王之望 撰 景文津阁本 雪山集十六卷 宋 王质 撰 景聚珍本 客亭类稿十四卷 宋 杨冠卿 撰 景四库依知不足斋藏宋刊本 雪楼集三十卷 元 程钜夫 撰 景文津阁本 经济文集六卷 元 李士瞻 撰 景旧钞本 鹤年诗集三卷 元 丁鹤年 撰 景文津阁本 一山文集九卷 元 李继本 撰 景文津阁本 梦泽集十七卷 明 王廷陈 撰 景明刊本 松陵集十卷 唐 皮日休 撰 景汲古阁本 唐音十五卷 元 杨士弘 辑 景明嘉靖刊本 
特别致谢 | 收藏本站 | 欢迎投稿 | 意见建议 |
Copyright © 国学大师 古典图书集成 All Rights Reserved.
免责声明:本站非营利性站点,以方便网友为主,仅供学习研究。
内容由热心网友提供和网上收集,不保留版权。若侵犯了您的权益,来信即刪。scp168@qq.com

ICP证:鲁ICP备19060063号