二十四史 | 四库全书 | 历史人物 | 历史地名 | 说文解字 | 成语词典 | 甲骨文合集 | 殷周金文集成 | 象形字典 | 十三经 | 字体转换器 | 近义反义词 | 对联大全 | 电子书下载 | 史部 | 子部 | 集部 | 诗部 | 儒部

首页 | 国学书库 | 影印古籍 | 诗词宝典 | 精选 | 汉语字典 | 汉语词典 | 书法字典 | 部件查字 | 甲骨文 | 解密 | 历史人物 | 历史典故 | 姓氏 | 民族 | 世界名著 | 软件下载

历史 | 四库全书 | 全文检索 | 古籍书目 | 正史 | 成语词典 | 康熙字典 | 说文解字 | 篆书识别 | 金 文 | 年号 | 历史地名 | 历史事件 | 官职 | 知识 | 中医中药 | 留言反馈

汉字:𠗗

𠗗汉字
拼音:
部首:冫 四角码: 仓颉:imynn
86五笔:uhqj 98五笔:UHQJ 郑码:TDRK
统一码B:205D7 总笔画数:9 笔顺:412135422
 异体字: 

汉字:「𠗗」基本解释

同【】字。

汉字:「𠗗」 在工具书中的解释

工具书 影印版 备注 文字版
汉语大字典 第327页 第8字
中华字海 第146页  第45字
汉语大词典 --
现代汉语词典 --
字 源 --
中华大字典 --
康熙字典 (内府) --
康熙字典 (同文) --
康熙字典 (标点) --
异体字 𠗢详情
说文解字注 --
说文解字 (孙刻本) --
说文解字 (和刻本) --
说文解字 (汲古阁) --
说文系传 --
说文解字今释 --
汉字源流字典 --
王力古汉语字典 --
故训汇纂 --
经籍籑诂 --
古文字诂林 --
说文解字诂林 --


下载《汉字宝典》离线查询,支持部件查字和反查,反查就是根据解释查字。完美显示所有汉字,无乱码。
浏览器滚动条滚动到底,即可显示剩下的工具书。

国学迷 漢魏六朝百三家集一百十八卷 小重山房初稿詩十六卷文二卷賦二卷詞三卷試帖一卷附霞閣小稿一卷 大方廣圓覺經大疏十六卷 [光緒]重纂秦州直隸州新志二十四卷圖一卷 王無瑕先生詩集五卷文集三卷 古泉匯五種附續泉匯五種 盛世危言□□卷 緝古筭經細草三卷 六書分類十二卷首一卷 唐維摩詰殘經 笠東草堂文稿一卷附補遺一卷 海山仙館叢書五十六種四百六十一卷 [江蘇蘇州]陸氏葑門支譜十七卷 藝芳館詩集一卷 輟耕錄三十卷 徐州二遺民集十卷 讀禮志疑不分卷 拳匪紀事六卷 國朝詩鐸二十六卷首一卷 歷代年號分韻一卷 御製文四十卷總目五卷 康熙字典不分卷 幸存錄不分卷 説文解字句讀三十卷 大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經十卷 苕溪漁隱叢話前集六十卷後集四十卷 閨秀詞鈔十六卷補遺一卷續補遺四卷 平定羅刹方略四卷太祖皇帝大破明師於薩爾滸山之戰書事文 小石山房叢書 北轅集一卷 恩福堂年譜一卷 約翰福音 南齊書五十九卷 傅鶉觚集五卷 鄭本大學中庸 小三吾亭詞二卷附一卷 廣東新語二十八卷 西湖志四十八卷 嶺南叢述六十卷 湛園未定稿六卷 池陽吟草二卷續草一卷 隨盦徐氏叢書初集十種五十二卷 [光緒]麟遊縣新志草十卷首一卷 自西徂東五卷 小倉山房文集三十五卷 小蓬萊閣金石文字不分卷 增訂本草備要四卷醫方集解三卷 詞韻二卷柴氏古韻通略一卷 宋氏閨房譜一卷 明紀六十卷 蟫餘詩鈔二卷 續觀感錄十卷 尚書大傳四卷補遺一卷續補遺一卷考異一卷 [光緒二十二年冬]大清搢紳全書 說文解字通釋四十卷附錄一卷 注心賦四卷 天地三界十方萬靈真宰一卷 浙江省不符册 資治通鑑目錄三十卷 醫宗必讀五卷 經策通纂經學輯要_陳遹聲點石齋.djvu 豔異編4_玉茗堂天一出版社.djvu 曾文正公家書上冊_朱太忙標點胡協寅校閱大達圖書供應社.djvu 曾文正公家書下冊_朱太忙標點胡協寅校閱大達圖書供應社.djvu 談修養_朱光潛著中周出版社.djvu 論我們蘇聯人民底道德面貌_加裡寧外國文書籍出版局.djvu 歷史哲學概論_郭斌佳譯黎明書局上海.djvu 歷史學ABC_劉劍橫著ABC叢書社.djvu 史學研究_羅元鯤編著開明書店.djvu 新史學_J.H.Robinson著商務印書館上海.djvu 再述內閣大庫檔案之由來及其整理_徐中舒x1_38.djvu 檔案科學管理法_秦翰才著中國科學圖書儀器公司.djvu 世界文化史要略_J.S.Hoyland著北新書局上海.djvu 荒古原人史_英麥開伯文明書局上海.djvu 上古世界史_卡爾登海士CarltonJ.H.Hayes湯姆蒙ParderThomasMoon世界書局上海.djvu 中古世界史_卡爾登海士CarltonJ.H.Hayes湯姆蒙ParderThomasMoon世界書局上海.djvu 世界近百年史上冊_許毅編輯百城書局.djvu 人類的前程_俾耳德CharlesA.Beard商務印書館上海.djvu 世界史教程_波查洛夫著約尼西亞著駱駝叢書出版部.djvu 近百年世界史_朱公振世界書局.djvu 世界史綱_日本上田茂樹著歷史研究會.djvu 世界史綱_日本上田茂樹著大江書鋪上海.djvu 東西文化批評上_傖父著商務印書館上海.djvu 東西文化批評下_傖父著商務印書館上海.djvu 世界文化史_陳廷璠中華書局.djvu 近代文化的基礎_H.C.ThomasW.A.Hamm合著啟智書局上海.djvu 戰後列國大勢與世界外交_張介石編中華書局上海.djvu 論統一戰線_子強等著求知出版社.djvu 世界通史研究提綱_波吉牟金主編解放社.djvu 革命日曆_李復初編南京新民書店上海.djvu 十九世紀以來之戰爭及和約_英彭孫比亞洲文明協會.djvu 第二次世界大戰瞻望_胡慕萱等著上海中華書局.djvu 各國革命史_平心著光明書局上海.djvu 東洋史ABC_傅彥長著世界書局.djvu 契丹交通史料七種_曾公亮文殿閣書莊.djvu 中國喪地史_衡陽謝彬編著中華書局上海.djvu 中緬關係史綱要_王婆楞編著正中書局.djvu 帝國主義侵略中國史下冊_吳敬恆主編蔡元培主編王雲五主編商務印書館上海.djvu 帝國主義侵略中國史上冊_吳敬恆主編蔡元培主編王雲五主編商務印書館上海.djvu 外交思痛錄_莊病骸編纂交通圖書館.djvu 最近三十年中國外交史_劉彥著上海太平洋書店.djvu 蒙古社會制度史_蒙古文化館.djvu 蒙古及蒙古人_俄國婆茲德奈夜夫著不詳.djvu 匈奴王號考_方壯猷北平燕京大學.djvu 滿洲發達史_稻葉君山著不詳.djvu 東北之史的認識_遼甯卞宗孟編述不詳.djvu 最新高級中國近世史清初至民國最近_陸光宇著北平文化學社北平.djvu 國聯調查團報告書l國聯中國調查團報告書全文批判_讀書雜誌社經政批判會合編神州國光社上海.djvu 國際聯合會調查團報告書_中國國民黨中央執行委員會宣傳委員會.djvu 一二八國恥痛史_周方楠編輯湖北省立實驗民眾教育館研究組武昌.djvu 辛亥革命與袁世凱_黎乃涵著生活書店哈爾濱.djvu 兩晉南北朝史下_呂思勉著開明書店上海.djvu 奮鬥_奮鬥社主編奮鬥社南京.djvu 北巡私記皇明北盧考_高佶鄭曉文殿閣書莊北平.djvu 長城察北的抗戰_辛質著黑白叢書社上海.djvu 九一八至雙九日寇侵華大事記_聶崇岐大中雜誌社北平.djvu 倭汪陰謀總暴露_福建省軍管區政治部福建省軍管區政治部福州.djvu 中國現代革命運動史_中國現代史研究委員會吉林人民出版社吉林.djvu 中國現代革命運動史_中國現代史研究委員會新民主出版社香港.djvu 四十四年落花夢_王朝佑著中華印刷所北京.djvu 瀋陽狀啟_京城帝國大學法文學部朝鮮印刷株式會社東京.djvu 宣和奉使高麗圖經一_徐兢商務印書館上海.djvu 宣和奉使高麗圖經_今西龍校訂近澤書店京城.djvu 北鮮遊記_阿基托維奇著柏布爾索夫著東北新華書店瀋陽.djvu 印度問題_英文研究會編譯東北書店.djvu 戰鬥中的新越南_麥浪著新越南出版社.djvu 論越南八月革命_長征著黎明出版社上海.djvu 阿富汗內戰紀_寧墨公編著國民革命軍軍事雜誌社南京.djvu 新土耳其_柳克述商務印書館上海.djvu 西洋歷史_本多淺治郎著商務印書館上海中華書局上海.djvu 日俄海戰史_劉華式翻譯海事編譯局青島.djvu 旅順實戰記_櫻井忠溫著中華書局上海.djvu 旅順實戰記_櫻井忠溫著新學會社北京.djvu 日俄戰爭的戰略問題_賀佛編著中國軍事科學館北京.djvu 打開勝利之門桂林血戰實錄_不詳不詳.djvu 怒吼吧中國_不詳不詳.djvu 抗日救國文獻初輯_不詳不詳.djvu 盟邦人士的諍言_不詳遼北文化出版社.djvu 今日的雁北_民族革命通訊社民族革命出版社山西.djvu 西線風雲_長江著大公報館上海.djvu 長江戰地通訊專集_長江著梅英重慶開明書店重慶.djvu 從蘆溝橋到漳河_長江著小方著生活書店漢口.djvu 平寇錄第三集_劉震中著博林日報總社愛國叢書出版部天津.djvu 第三次長沙會戰紀實_不詳.djvu 平寇錄第四集_劉震中著博林日報總社愛國叢書出版部天津.djvu 平寇錄第五集_劉震中著博林日報總社愛國叢書出版部天津.djvu 偽組織實施帝制後之東北_閻寶航編述不詳.djvu 陸軍第六十八軍抗戰紀實_戰史編纂委員會陸軍第六十八軍戰史編纂委員會.djvu 前線巡禮_陸詒著大路書店漢口.djvu 台兒莊血戰記_陸詒著陳誠著現代出版社.djvu 殲敵台兒莊_陳文傑編著漢口群力書店漢口.djvu 抗戰中的粵桂_陳國柱華南出版社廣州.djvu 抗戰一週年_全民抗戰社生活書店漢口.djvu 什麼人應負戰爭責任_新華社解放社北京.djvu 將革命進行到底_新民主出版社新民主出版社北平.djvu 新中國目擊記_新中國叢書出版社九龍.djvu 中原突圍記_徐敏著東北書店長春.djvu 濱蒲戰役_不詳東北書店佳木斯.djvu 人民英烈李公樸聞一多先生遇刺紀實_李聞二烈士紀念委員會李聞二烈士紀念委員會上海.djvu 中國駐印軍緬北戰役戰鬥紀要_中國駐印軍副總指揮辦公室編輯不詳.djvu 日俄海戰史上_劉華式翻譯海事編譯局青島.djvu 日俄海戰史下_劉華式翻譯海事編譯局青島.djvu 明大誥與明初之政治社會_鄭嗣禹著燕京大學哈佛燕京學社.djvu 國難須知_東北問題研究會編輯東北問題研究會.djvu 『五三』血跡_江蘇省常務指導委員會宣傳部江蘇省常務指導委員會宣傳部南京.djvu 血染白山黑水記_吉黑救國義勇軍軍事委員會吉黑救國義勇軍軍事委員會.djvu 九一八與東北民眾救國軍_吉黑救國義勇軍軍事委員會吉黑救國義勇軍軍事委員會.djvu 淪陷三年之東北_趙惜夢纂輯大公報社天津.djvu 一年來之東北自塘沽協定至溥儀稱帝_不詳東北旬刊社.djvu 中國巨大變化的一年_東北日報社東北書店佳木斯.djvu 血債五卅一紀念手冊_國立中山大學學生工作委員會國立中山大學學生工作委員會廣州.djvu 雲南內幕_張文實著觀察出版社昆明.djvu 中華民國建國史_鄭鶴聲編著正中書局上海.djvu 將革命進行到底_天津新華局店天津新華書店天津.djvu 中國新民主主義革命史話_陶官雲著光華書店哈爾濱.djvu 猶太禍世陰謀_張大權著新中國印書館北京.djvu 察綏之戰_中國人民解放軍第二十兵團政治部中國人民解放軍第二十兵團政治部.djvu 菲律賓史_李長傳編譯商務印書館上海.djvu 西洋史表解_田農編著和記印書館北平.djvu 西洋近代文化史大綱_高維昌編纂商務印書館上海.djvu 林家少妇 林木余声 林下风标 临川叹逝 临歧泣 临歧叹 临邛夜亡 淋铃雨 鳞漦 鳞穷泉涸 麟阁臣 麟阁梦 麟见处 凛然生气 伶伦曲 灵草一株 灵娥鼓瑟 灵光文献 灵光遗殿 灵和柳色 灵均问 灵蛇满袖 灵锁难留 灵修 玲珑 凌烟记形容 凌云笔 凌云笔健 凌云气 凌云志 铃曲怨 陵谷迁变 菱花扑碎 岭梅止渴 令尹 令尹无喜 刘安 刘安鸡 刘君 刘宽 刘琨舞鸡声 刘郎1 刘郎2 刘向 刘歆 刘秀榻 刘尹 刘中垒 刘子政 流波落木 流杵 流蝗能弭 流火月 流金眚 流连 流沙待师 流水不腐 户枢不朽 流霞气 流叶 留侯万户 留三宿 留蛇映弩 留滞长沙 留住行云 琉璃玉匣 柳抱怀 柳花篇 柳花怨 柳生肘 柳下惠之风 柳下惠之行 柳下惠坐怀 柳下井华水 柳絮 柳絮才高不道盐 柳絮联章 柳一亭 柳枝秋老 六蔽 六军 六钧 六龙冉冉 六龙驭日 六奇 六身 六师 六条 六印垂腰 六印佩 六月鹏抟 龙伯氏 龙伯翁 龙材 龙渎语 龙断子叔疑 龙光 龙衮补 龙颔骊珠 龙虎踞 龙剑 龙节 龙津 龙门御李 龙眠 龙如诸葛 龙山落帽人 龙堂 龙堂蛟室 龙为醢 龙文鼎 龙见渊跃 龙驭宾天 龙种 龙烛 聋臣 笼开鹤飞 笼人 隆准人 陇水分飞 陇水秦声
特别致谢 | 收藏本站 | 欢迎投稿 | 意见建议 | | 作文范文
Copyright © 国学大师 古典图书集成 All Rights Reserved.
免责声明:本站非营利性站点,以方便网友为主,仅供学习。
内容由热心网友提供和网上收集,不保留版权。若侵犯了您的权益,来信即刪。scp168@qq.com

沪ICP备15009860号