二十四史 | 四库全书 | 历史人物 | 历史地名 | 说文解字 | 成语词典 | 甲骨文合集 | 殷周金文集成 | 象形字典 | 十三经 | 字体转换器 | 篆书识别 | 近义反义词 | 对联大全 | 电子书下载 | 史部 | 诗部

首页 | 国学书库 | 影印古籍 | 诗词宝典 | 精选 | 汉语字典 | 汉语词典 | 书法字典 | 部件查字 | 甲骨文 | 解密 | 历史人物 | 历史典故 | 姓氏 | 民族 | 世界名著 | 软件下载

历史 | 四库全书 | 全文检索 | 古籍书目 | 正史 | 成语词典 | 康熙字典 | 说文解字 | 字形演变 | 金 文 | 年号 | 历史地名 | 历史事件 | 官职 | 知识 | 中医中药 | 留言反馈

汉字:黿

黿汉字
拼音:yuán
部首:黽 四角码:10717 仓颉:mmuu
86五笔:fqmv 98五笔:fqxf 郑码:BDRW
统一码:9EFF 总笔画数:17 笔顺:11352511251211511
 异体字:  𠀻 𪓒 𪓣 𠒞 𪓗 

汉字:「黿」基本解释

● 黿  yuán ㄩㄢˊ
 ◎ 见“”。
【黿】在《汉语大词典》中的解释

汉字:「黿」 在工具书中的解释

工具书 影印版 备注 文字版
汉语大字典 第5083页 第7字
中华字海 第1740页  第11字
汉语大词典 第18201页 第12卷 1400 文字版
现代汉语词典 第1603页  
字 源 第1174页  文字版 
中华大字典 第2960页  第1字
康熙字典 (内府) 第3650页 第2字 文字版
康熙字典 (同文) 第1523页 第11字 文字版
康熙字典 (标点) 第1525页 第12字
异体字 𠀻𠒞𪓒𪓗详情
说文解字注 第2715页 文字版
说文解字 (孙刻本) 第472页 文字版
说文解字 (和刻本) 第463页 左栏
说文解字 (汲古阁) 第892页 文字版
说文系传 第1038页
说文解字今释 第1943页
汉字源流字典 第1362页 
王力古汉语字典 第1771页 第1字
故训汇纂 第2635页 第1字
经籍籑诂 第1836页 上平聲,十三元(韻目第1822頁)
第1925页 上平聲,十三元,補遺(韻目第1916頁)
文字版
古文字诂林 第8365页 10 冊,第 140页
说文解字诂林 第13108页 补遗:17972


下载《汉字宝典》离线查询,支持部件查字和反查,反查就是根据解释查字。完美显示所有汉字,无乱码。
浏览器滚动条滚动到底,即可显示剩下的工具书。

国学迷 青年詩歌第二版中華基督教青年協會部.djvu 實用書法講話_張天疇著雜誌公司.djvu 電影名歌集第二版_陳伊克編輯現代音樂研究社.djvu 阿Q正傳插書_丁聰著群益出版社.djvu 西方藝術史上卷_馬查著開明書店.djvu 戰後_雷馬克著沈叔之譯開明書店.djvu 吳稚暉書信集_少候編啟智印書公司.djvu 故事圖說第1集_南行學社編南行學社.djvu 曾文正公家書_國學整理社世界民2603四版.djvu 雉尾集_彈山屈彊著世界書局.djvu 美人軼事大觀_楊塵因劍秋編.djvu 紅豆集_俞友清編.djvu 戀愛的故事_趙林少編上海春明書店.djvu 集錦小說第三集第三十一篇至第四十篇.djvu 中國短篇小說集第二集下冊_鄭振譯編.djvu 中國短篇小說集第二集上冊_不詳不詳.djvu 國文趣中國圖書公司編輯.djvu 繡像三國誌演義_明羅貫中著商務x36.djvu 消聞大觀_蝶廬主人著上海廣益書局.djvu 曾父正公家書上海大文書局.djvu 合同文字記_李華郎編社州國光社.djvu 水滸一第十五版_汪原放著亞東圖書館.djvu 水滸一_元施耐菴著新文化書社.djvu 封神演義一_明許促琳著上海大眾書局.djvu 列國志一_明蔡邵魚著通俗圖書刊行社.djvu 南漘楛諙_周郁浩著大達圖書供應社.djvu 樊樊山判牘第五版_平如衡著中央書店.djvu 雪窗秘史第二版_閩侯王澤寰編上海中華新教育社.djvu 魯色書簡_許廣平編文化生活出版社.djvu 野火集_羅孫著一般文化出版社.djvu 四遊記全傳.djvu 社會相第二版_柳湜作讀書生活出版社.djvu 虹集_黃白虹編求知社出版社.djvu 葑門集_周黎庵著庸林書屋.djvu 陶菴夢憶第二版_張岱著世界書局.djvu 祝枝山趣事第二版_汪少盦著國光書店.djvu 晚晴山房書簡第一輯開明書店.djvu 歷代短篇小說精選_徐之棠選中國文化服務社.djvu 卓呆小說集第二版_徐卓呆著世界書局.djvu 西京_倪錫英著中華書局.djvu 腳步集_葉紹鈞著新中國書局.djvu 上饒集中營_長江一青等著山東新華書店.djvu 貝殼_莊瑞源著文化生活出版社.djvu 未厭居習作第六版_葉紹鈞著開明書店.djvu 蔣委員長西安蒙難記第十一版_劉百川編汗血書店.djvu 葉靈鳳選集_徐沉泗葉忘憂編輯中央書店.djvu 郁達夫文選_儲菊人編輯正氣書局.djvu 梅林文集_梅林著中華全國文藝協會.djvu 魯南會戰記第二版中國戰史出版社.djvu 林語堂選集_徐沉泗葉忘憂編輯中央書店.djvu 秦牧雜文第二版_秦牧著開明書店.djvu 郁達夫選集_葉忘憂徐沉泗著中央書店.djvu 胡洛遺作_胡洛著黎明書局.djvu 山西_周宋康編中華書局.djvu 青島_倪錫英著中華書局.djvu 震驚中外的皖南慘變面面觀世界出版社.djvu 河南_吳世動編中華書局.djvu 蠹魚集_蘇雪林著商務印書館.djvu 衍華集_史美鈞著現代社.djvu 懺餘集第二版_郁達夫著天馬書店.djvu 西康_梅心如著正中書局.djvu 西北隨軺記_高良佐編著建國月刊社.djvu 周公才旅行筆記_周公才編輯商務印書館.djvu 志願決死團始末記_余漢英編輯大漢報館.djvu 西行見聞記_劉文海著南京書店.djvu 浙案紀略_陶成章著.djvu 夷氛記聞_梁廷栴商務印書館.djvu 中華民國革命全史第五版_萍水文公道編著益新書社.djvu 明鑒綱目_印鸞章修訂世界書局x106.djvu 中國近百年史話從鴉片戰爭到政治協商會議_陶官支編大眾書店.djvu 中國政治史_賈逸君著文化書社.djvu 東林始末第三版_中國歷史研究社編神州國光社.djvu 中國近百年史講話_曹伯韓著致用書店.djvu 台灣島_許崇灝著新中國出版社.djvu 慈禧傳信錄_沃丘仲子著崇文書局.djvu 中國內幕第三集_歐陽宗等著新中國報社.djvu 明季之政治與社會_王德昭著獨立出版社.djvu 西康札記第二版_任乃強著新亞細亞月刊社.djvu 西康之實況_翁之藏編民智書局.djvu 戊戌政變記第二版_梁啟超著中華書局.djvu 麒麟豹_趙雲龍大文印刷廠.djvu 野小鬼_賀宜著華華書店x1_034.djvu 哀梨記彈詞_程瞻廬著商務印書館x1_78.djvu 天雨花第一冊_朱太忙著大連圖書供應社.djvu 鳳凰山上冊第二版_胡協寅著廣益書局.djvu 鳳雙飛全傳第一冊_胡協寅著廣益書局.djvu 歷代名人手札_李浩著大方書局.djvu 葉仲鸞先生壽言集_民0302.djvu 輓聯指南_徐枕亞著清華書局.djvu 古今聯語彙選補編上冊商務印書館.djvu 御香縹緲錄_德齡女士著秦瘦鷗譯申報館.djvu 中國革命紀事本末_郭孝成編商務印書館.djvu 西太后外紀_菊華編國民書店.djvu 簡便作聯法第四版_葆光子編大東書局.djvu 民國野史第二冊第三版_姜汝群輯光華編輯社.djvu 楹聯新話第五版_陳方鏞著中華書局.djvu 慈禧外紀_濮蘭德白克好司著陳冷汰譯中華書局.djvu 古今楹聯名作選粹第四版_黃涵林編廣益書局.djvu 易林分類集聯第二版_徐珂仲輯商務印書館.djvu 萬事辯駁尺牘第二版_吳瑞書編春明書店.djvu 古今巧對大觀_陳宗聖編上海大通圖書社.djvu 滑稽談_我佛山人著掃葉山房書局.djvu 才子巧對菁華第五版_中央書店編輯部中央書店.djvu 歷朝六十名家諧文大觀_鼇峰老人編小說叢報社民060525初版.djvu 聯對作法_蔡郕著會文堂新記書局.djvu 刀筆評論文選第二版_平襟亞著中央書店.djvu 仁聲歌集第三版_杜庭修編輯仁聲印書局.djvu 梨園影事上冊第二版_徐慕雲編華東印刷公司.djvu 清稗類鈔第三十七冊戲劇第五版_徐珂編纂商務印書館.djvu 清稗類鈔第三十八冊優伶娼妓第五版_徐珂編纂商務印書館.djvu 清稗類鈔第三十九冊胥役盜賊第五版_徐珂編纂商務印書館.djvu 清稗類鈔第四十冊棍騙乞丐第五版_徐珂編纂商務印書館.djvu 清稗類鈔第四十一冊動物上冊第五版_徐珂編纂商務印書館.djvu 清稗類鈔第四十三冊植物上冊第五版_徐珂編纂商務印書館.djvu 清稗類鈔第四十五冊礦物物品第五版_徐珂編纂商務印書館.djvu 清稗類鈔第四十六冊舟服車飾第五版_徐珂編纂商務印書館.djvu 清稗類鈔第四十七冊飲食上冊第五版_徐珂編纂商務印書館.djvu 聖歎批選唐詩上冊_金喟著中央書店.djvu 柴霍甫短篇小說集_耿濟之耿勉之同譯共學社.djvu 太平天國_陳白塵著生活書店.djvu 阿姑阿翁 阿斗太子 阿狗阿猫 阿鼻叫唤 哀丝豪肉 哀告宾服 哀喜交并 哀声叹气 哀思如潮 哀感天地 哀戚之情 哀毁瘠立 哀痛欲绝 哀穷悼屈 哀鸿满路 嗳声叹气 挨三顶四 挨冻受饥 挨家按户 挨家挨户 挨打受骂 挨肩叠足 挨肩迭背 挨门挨户 挨饿受冻 捱三顶五 暧昧不明 暧昧之事 暧昧之情 爱之如宝 爱之欲其生 爱别离苦 爱势贪财 爱富嫌贫 爱憎无常 爱才好士 爱才如渴 爱理不理 爱生恶死 爱老慈幼 爱鹤失众 矮子里拔将军 矮小精悍 矮矮胖胖 碍难从命 騃女痴儿 安不忘虞 安世默识 安之若固 安于磐石 安于覆盂 安份守己 安分守命 安分守已 安分守常 安分守拙 安分守理 安分循理 安分随时 安危与共 安危相易 安国之道,先戒为宝 安国宁家 安国富民 安土息民 安堵如常 安如太山 安如盘石 安安分分 安安稳稳 安安逸逸 安安静静 安定团结 安富恤贫 安居乐俗 安常守分 安常守故 安心定志 安心恬荡 安忍之怀 安然如故 安眉带眼 安祥恭敬 安营下寨 安行疾斗 安贫知命 安身之处 安闲自得 安难乐死 安魂定魄 按兵束甲 按劳分配 按劳取酬 按图索籍 按强助弱 按捺不下 按步就班 按甲不出 按甲不动 按纳不下 按纳不住 按行自抑 按迹循踪 按部就队 暗中作梗 暗室欺心 暗室私心 暗察明访 暗弱无断 暗昧之事 暗气暗恼 暗约私期 案萤干死 鞍不离马背,甲不离将身 鞍不离马,甲不离身 鞍马之劳 鞍马劳倦 鞍马劳困 鞍马劳神 黯淡无光
特别致谢 | 收藏本站 | 欢迎投稿 | 意见建议 | | 作文范文
Copyright © 国学大师 古典图书集成 All Rights Reserved.
免责声明:本站非营利性站点,以方便网友为主,仅供学习。
内容由热心网友提供和网上收集,不保留版权。若侵犯了您的权益,来信即刪。scp168@qq.com

沪ICP备15009860号