二十四史 | 四库全书 | 历史人物 | 历史地名 | 说文解字 | 成语词典 | 甲骨文合集 | 殷周金文集成 | 象形字典 | 十三经 | 字体转换器 | 篆书识别 | 近义反义词 | 对联大全 | 电子书下载 | 史部 | 诗部

首页 | 国学书库 | 影印古籍 | 诗词宝典 | 精选 | 汉语字典 | 汉语词典 | 书法字典 | 部件查字 | 甲骨文 | 解密 | 历史人物 | 历史典故 | 姓氏 | 民族 | 世界名著 | 软件下载

历史 | 四库全书 | 全文检索 | 古籍书目 | 正史 | 成语词典 | 康熙字典 | 说文解字 | 字形演变 | 金 文 | 年号 | 历史地名 | 历史事件 | 官职 | 知识 | 中医中药 | 留言反馈

汉字:揳

揳汉字
拼音:xiē
部首:扌 四角码:57084 仓颉:qqhk
86五笔:rdhd 98五笔:rdhd 郑码:DCYG
统一码:63F3 总笔画数:12 笔顺:121111253134
 异体字: 

汉字:「揳」基本解释

● 揳  xiē ㄒㄧㄝˉ
 ◎ 捶打,特指把钉、橛等捶打到其他东西里面去:在墙上~个钉子。
 点此查看:汉字【揳】更详细解释     【揳】在《汉语大词典》中的解释

汉字:「揳」 在工具书中的解释

工具书 影印版 备注 文字版
汉语大字典 第2023页 第1字 文字版
中华字海 第348页  第5字
汉语大词典 第8716页 第6卷 733 文字版
现代汉语词典 第1439页  
字 源 --
中华大字典 第658页  第10字
康熙字典 (内府) 第1061页 第9字 文字版
康熙字典 (同文) 第444页 第20字 文字版
康熙字典 (标点) 第391页 第17字
异体字 详情
说文解字注 --
说文解字 (孙刻本) --
说文解字 (和刻本) --
说文解字 (汲古阁) --
说文系传 --
说文解字今释 --
汉字源流字典 第1401页 
王力古汉语字典 第378页 第4字
故训汇纂 第907页 第7字
经籍籑诂 --
古文字诂林 --
说文解字诂林 --


下载《汉字宝典》离线查询,支持部件查字和反查,反查就是根据解释查字。完美显示所有汉字,无乱码。
浏览器滚动条滚动到底,即可显示剩下的工具书。

国学迷 四川省臨時參議會第一層實錄_四川省臨時參議會秘書處.djvu 李世民_李旭.djvu 金田起義前洪秀全年譜_羅爾綱陳婉芬.djvu 印度十大民族領袖_李俊清李曉孫起孟.djvu 意大利建國三傑傳_梁啟超.djvu 解放者_魯德威夷.djvu 馬寅初戰時經濟論文集_馬寅初.djvu 國民經濟建設運動要義_中國國民黨中央執行委員會訓練委員會.djvu 先秦經濟史_田崎仁義.djvu 四川省資中縣經濟狀況_金陵大學文學院政治經濟系經濟資料研究室.djvu 墾殖政策_張丕介.djvu 政治經濟宗教論文集第一輯_荊磐石.djvu 中國農民經濟研究會概覽_中國農民經濟研究會.djvu 股份有限公司會計上冊_潘序倫.djvu 股份有限公司會計下冊_潘序倫.djvu 主計法令彙編_國民政府主計處.djvu 專賣政策及其條例要旨_孔祥熙.djvu 中國國民黨財政政策_朱子爽.djvu 中央各機關及所屬普通公務單位會計制度之一致規定_國民政府主計處會計局.djvu 川北區十四縣煎鹽灶戶請仍行等差稅制文件備忘錄_.djvu 國際金融論_黃元彬.djvu 政府會計制度一致規定_潘序倫.djvu 廢園外_巴金.djvu 演員與導演_拉波泊查哈瓦.djvu 民族抗戰英雄傳第一集_傅振倫.djvu 物價統制論_伍啟元.djvu 物價管理政策_胡寄窗.djvu 管制物價淺說_尹耕南.djvu 平定物價問題之根本解決辦法_柳維坦.djvu 世界各國戰時糧食管理之實施_中國國民黨中央執行委員會宣傳部.djvu 米谷生產成本調查及川糧管理問題_陳正謨.djvu 川鹽改進與資源_熊楚.djvu 重慶棉貨市場及市價之研究_楊蔚陳敬先.djvu 福建之紙_林存和.djvu 合作理論之體系_侯哲庵.djvu 連鎖與合作主義_侯哲庵.djvu 合作與國民經濟建設_壽勉成.djvu 現行合作法規彙編_社會部合作事業管理局.djvu 財政學_曹國卿.djvu 華陽縣農村概況_葉懋潘鴻聲.djvu 社會調查集刊上集_金陵女子文理學院社會學系.djvu 社會調查集刊下集_金陵女子文理學院社會學系.djvu 民國二十九年工作報告_中國勞動協會.djvu 國際貨幣論集_梁慶椿.djvu 法幣的新敵人_黃義本.djvu 通貨外匯與物價下冊_趙蘭坪.djvu 金融市場論_交通銀行總管理處.djvu 土地金融問題_黃通.djvu 利用外資問題_高平叔.djvu 地方政府公務統計方案綱目_國民政府主計處統計局.djvu 自由與組織_吳之椿.djvu 計劃政治與計劃經濟_張希哲.djvu 中國憲政論_張友漁.djvu 憲政要義_孫科.djvu 行政三聯制概論_吳哲生.djvu 政治思想與邏輯_吳恩裕.djvu 一九四四年的世界_金仲華.djvu 五十年來的世界_潘公展.djvu 世界和平建設問題_彭文凱.djvu 間諜三部曲_嘯谷.djvu 各國政黨講話_周煥.djvu 干訓第四年_湖南省地方行政幹部訓練團.djvu 戶籍法與戶籍行政_黃倫.djvu 新寧白楊鄉社會概況調查_湖南省立衡山鄉村師範學校第一二五班.djvu 民族哲學大綱_汪少倫.djvu 美國雜誌選擇_中美文化協會編譯室.djvu 日本政治的末路_歐陽樊.djvu 拉丁美洲內幕_JohnGunther.djvu 中外輿論對第三國際解散之迴響_姜季辛.djvu 第三國際興亡史_鄭學稼.djvu 第三國際與蘇聯外交_周子亞.djvu 近代我國民族學譯著目錄_古今式.djvu 非常時期之國際關係_林希謙.djvu 外交學_NicolsonH.djvu 聯合國透視_於大千朱葆光.djvu 國際反侵略運動大會簡史_張閔仁.djvu 蘇聯與歐洲_陳鍾浩.djvu 世界各國憲法匯纂_劉東嚴.djvu 美國的途徑_威爾基.djvu 繼承法新論_施宏勳.djvu 出版法規彙編_中央出版事業管理委員會.djvu 中華民國憲法草案說明書_立法院中華民國憲法草案宣傳委員會.djvu 憲政言論選集_中國國民黨中央宣傳部.djvu 我們對於五五憲草的意見_全民抗戰社.djvu 憲法草案研究_韜奮等.djvu 新縣制及地方自治法規彙編_內政部民政司.djvu 現行交代法令彙編_陝西省政府財政廳第四科.djvu 民法總則_孫芳.djvu 刑事訴訟法要義_朱觀.djvu 銀行法規_立信會計師重慶事務所.djvu 刑事警察_毛文佐.djvu 社會法規彙編第一輯_社會部.djvu 現行法規選輯補編一_中央訓練團.djvu 內政法規彙編禮俗類_內政部總務司第二科.djvu 現代國際法問題_周鯁生.djvu 論民族形式問題_胡風.djvu 國學問答_王維彰.djvu 亨利第四_皮藍德婁.djvu 馬門教授_WolfFridrich.djvu 惡魔及其他_萊蒙托夫.djvu 民族正氣文選_火光波.djvu 魯迅雜感選集_魯迅.djvu 鍾_高爾基.djvu 遠行集_碧野.djvu 第七號風球_夏衍.djvu 金玉滿堂_沈浮.djvu 金玉滿堂四幕悲劇_沈浮.djvu 前線_考納丘克.djvu 呂宋華文合璧字典增廣改良.djvu 現代世界民主運動史綱_倫第A.djvu 中外地名辭典_丁察盦葛綏成.djvu 簡單的科學_赫胥黎安特萊德.djvu 中國田賦問題_劉世仁.djvu 平面測量學_FinchJamesK.djvu 中華百科叢書之普通測量術_盧鑫之上海中華書局民3605三版.djvu 縮本中華大字典下冊_中華民2110四版.djvu 上下水道建築施工用的裝配式鋼筋混凝土圖冊第三部分.djvu 雨季中冊_司馬文森.djvu 戰爭與和平.djvu 國訊_潘公昭.djvu 贫贱之知不可忘,糟糠之妻不下堂 贫贱亲戚离,富贵他人合 贯彻始终 贯朽莫校 贯盈恶稔 贯穿今古 贯穿驰骋 贯通融会 贯颐奋戟 贱买贵卖 贱入贵出 贱敛贵出 贱目贵耳 贵不可言 贵为天子 贵人多忘 贵介公子 贵农贱商 贵古贱今 贵壮贱老 贵少贱老 贵无常尊 贵游子弟 贵贱无常 贵远贱近 贸迁有无 贸首之仇 贸首之雠 费力劳心 费尽心机 费心劳力 费舌劳唇 贻人口实 贻害无穷 贻笑千古 贻臭万年 贻范古今 贻诮多方 贼人心虚 贼喊捉贼 贼头狗脑 贼头贼脑 贼头鬼脑 贼头鼠脑 贼皮贼骨 贼眉鼠眼 贿货公行 贿赂公行 赁耳佣目 赃官污吏 赃污狼籍 赃污狼藉 赃盈恶贯 赃私狼籍 赃私狼藉 赃秽狼藉 赃货狼藉 赃贿狼藉 资浅望轻 赈穷济乏 赈贫贷乏 赌咒发誓 赌彩一掷 赌神发咒 赌誓发愿 赌长较短 赍志没地 赏一劝众 赏不当功 赏不当功,罚不当罪 赏不逾时 赏不遗贱 赏信罚必 赏信罚明 赏功罚罪 赏善罚恶 赏心悦目 赏立诛必 赏罚不当 赏罚不明 赏罚严明 赏罚信明 赏罚分审 赏罚分明 赏罚无章 赏罚黜陟 赏贤使能 赏贤罚暴 赏赐无度 赒穷恤匮 赔身下气 赘食太仓 赛雪欺霜 赜探隐索 赞不绝口 赤体上阵 赤口毒舌 赤地千里 赤心奉国 赤心报国 赤手空拳 赤手起家 赤胆忠心 赤膊上阵 赤诚相待 赤身裸体 赤身露体 赦过宥罪 赧颜汗下 赫斯之威 赫斯之怒 赫然有声 赫赫之光 赫赫之功 赫赫之名 赫赫巍巍 赫赫扬扬 赫赫有名 赫赫炎炎 走南闯北
特别致谢 | 收藏本站 | 欢迎投稿 | 意见建议 | | 作文范文
Copyright © 国学大师 古典图书集成 All Rights Reserved.
免责声明:本站非营利性站点,以方便网友为主,仅供学习。
内容由热心网友提供和网上收集,不保留版权。若侵犯了您的权益,来信即刪。scp168@qq.com

沪ICP备15009860号