二十四史 | 四库全书 | 古今图书集成 | 历史人物 | 说文解字 | 成语词典 | 甲骨文合集 | 殷周金文集成 | 象形字典 | 十三经索引 | 字体转换器 | 篆书识别 | 近义反义词 | 对联大全 | 家谱族谱查询 | 哈佛古籍

首页 | 国学书库 | 影印古籍 | 诗词宝典 | 精选 | 汉语字典 | 汉语词典 | 部件查字 | 书法字典 | 甲骨文 | 解密 | 历史人物 | 历史典故 | 姓氏 | 民族 | 世界名著 | 软件下载

历史 | 四库全书 | 全文检索 | 古籍书目 | 正史 | 成语词典 | 康熙字典 | 说文解字 | 字形演变 | 金 文 | 年号 | 历史地名 | 历史事件 | 官职 | 知识 | 中医中药 | 留言反馈

首页 > 影印古籍 >

《吟香室詩草, color images:2卷, 續刻 1卷, 附刻 1卷》

【《吟香室詩草, color images:2卷, 續刻 1卷, 附刻 1卷》 】
《哈佛燕京中文特藏》中有《吟香室詩草, color images:2卷, 續刻 1卷, 附刻 1卷》吟香室诗草, color images:2卷, 续刻 1卷, 附刻 1卷
Yang, Yunhui, 1832-1914, creator|楊蕴輝, 1832-1914
Guangxu ding you [1897] kan, Minguo 4 [1915] chong yin|1897| 光緖丁酉 [1897]刋, 民國4 [1915] 重印.
 请到【哈佛燕京中文特藏】网站,或:点此直达

 嫌挨个下载麻烦的、是收藏控的、有条件的可以选择4T硬盘速服务
 下载方法:【右键另存为】即可。 pdf-djvu-uvz-pdg阅读器下载:pdf-djvu-uvz-pdg
 本站上百万册影印古籍pdf、djvu、海量资料,直接从上面的搜索框输入检索即可。
古籍书目检索】可查约百万种古籍,包括宋刻本、明抄本、清抄本、民国版本等。

国学迷 論語注疏解經二十卷附校勘記二十卷 佩弦齋雜存二卷 聖年廣益 佩文齋廣群芳譜一百卷目錄二卷 [乾隆]郾城縣志十八卷 掣鯨堂詩集九卷 合肥相國七十賜壽圖 山志六卷二集六卷 兵鏡類編四十卷 蜀碑記十卷首一卷辨訛一卷 佛說大白傘蓋總持陀羅尼經一卷 寶山橘話一卷 前漢書一百卷 忍草庵志四卷 洛陽龍門志不分卷 網師園唐詩箋十八卷 延綠閣集十二卷 禮記集解六十卷尚書顧命解一卷 林文忠公政書三十七卷 亦樂山房琴譜□□卷 欽定戶部漕運全書九十二卷首一卷 忠雅堂詩集二十七卷詞集二卷 今世說八卷 思辨錄輯要二十二卷思辨錄輯要後集十三卷 安吳四種 閩中摭聞十二卷 使西紀程二卷 亦政堂重修考古圖十卷 教育叢書三集不分卷 螢窗異草初編四卷二編四卷 續古文苑二十卷 峴嶕山房詩集初編八卷續編二卷 公羊問答二卷 設立督辦軍務處目錄 武林舊事十卷 評注圖像水滸傳三十五卷七十回 瀛環志略十卷 武定詩續鈔二十四卷 阿達曼群島志一卷新志一卷婆羅島志一卷 上雙江橋志一卷 說文辨字正俗八卷 救荒六十策一卷 安我素先生年譜一卷 南齊書五十九卷 陶淵明文集十卷 船山俟解一卷 鐫長安客話八卷 皇清誥封中憲大夫長清縣知縣勉旃朱公墓表 小菜打仗鼓詞 秦少遊詩集六卷 海上花天酒地傳 頓悟入道要門論一卷 滇軺紀程一卷荷戈紀程一卷 因明入正理論疏八卷 山海經傳十八卷 格致舉隅十章 康熙字典十二集三十六卷檢字一卷辨似一卷等韻一卷總目一卷備考一卷補遺一卷 [順治]孟津縣志四卷 夏小正集說四卷 暗室燈二卷 張修撰遺集四卷 借菴詩草 秦齊怨一卷 素軒集十二卷 清虛堂集四卷 中峯蒼雪大師集不分卷 九臺山知空禪師草堂集二卷 玉梅詩百首不分卷 北窓古玉兩先生詩集 鴻寶應本十七卷 南來堂詩集四卷 南來堂詩集四卷 明陽山房遺詩 快雪堂集六十四卷 湧幢小品三十二卷 徐文長文集三十卷 焦氏澹園集四十九卷 高子遺書十二卷 焦氏澹園續集二十七卷 北征集一卷 雞足山悉檀寺本無禪師風響集四卷 初知稿 增訂百咏梅詩不分卷 中谿傳稿不分卷 朱文懿公文集十二卷 太史升菴文集八十一卷 滄溟先生集三十卷 補注李滄溟先生文選四卷 震川先生集三十卷 靳兩城先生集二十卷 可泉擬涯翁擬古樂府二卷 萬文恭公摘集十二卷 萬松吟卷一卷 天叫集二卷 胡莊肅公文集八卷 蠛蠓集五卷 升菴先生文集 楊夢羽南宮小集一卷 山中逸趣不分卷 萬松吟卷一卷 芝山雲薖集四卷 雪山詩選三卷 玉湖遊錄不分卷 隱園春興不分卷 大復集三十七卷 空同先生集六十三卷 何大復先生集三十八卷 橛菴草七卷 寧瘦居續集一卷 是何菴集 空同詩選不分卷 橛菴草七言律一卷 戊己吟三卷 禺山詩稿不分卷 張禺山戊己吟三卷 張禺山詩選一卷 翛園集八卷 苑洛集二十五卷 石淙詩抄十五卷 陽明先生文錄二十四卷 弘山先生文集十二卷 陽明先生文錄二十八卷 元壺詩一卷 邊華泉集八卷 華泉先生集選四卷 清江全集四十卷 敬軒薛先生文集二十四卷 蘭亭集不分卷 石淙詩稿十九卷 陽明先生文集二十四卷 高皇帝禦制文集二十卷 獨醉亭集三卷 滇南草本三卷 西湖胜迹 北平考 北京街道的故事 延安革命博物馆 章则汇编 东北人民政府法令汇编 陕西铜川耀州窑 湖南省志 湖南省志 西湖游览志 平绥关沟段名胜纪略 沈阳十年 煤都抚顺 黑龙江通志纲要 龙城旧闻节刊 四明叢書第八集後序 峽源集 容膝軒詩文集 味吾廬詩文存 徐偃王志 四明文徵 廟制圖考 甬上高僧詩 杲堂文續鈔 西漢節義傳論 碑帖紀證 白嶽游稿 攝生衆妙方 徐徐集 梅讀稿 安晚堂詩集 石魚偶記 舒嬾堂詩文存 晉書 四明叢書第八集總序目錄等 四明叢書第七集後序 鶴巢文存四卷詩存一卷 孔賈經疏異同評 小謨觴館文集註 寸草廬奏稿 季仙先生遺稿 見山樓詩集 漢書讀 夏小正求是 昌國典詠 補歷代史表 續騷堂集 赵氏族谱 江苏武进毘陵陈氏宗谱 湖南邵阳邵武蒋氏族谱 湖北来凤吴家庄吴氏支谱 台湾台北长泰連氏家谱 广东顺德陈氏族谱 湖北麻城顾氏宗谱 江西宜春叶氏族谱 浙江绍兴鲍氏五思堂宗谱稿 沙田十二笱曾氏族谱 浙江嵊州 剡北张氏宗谱 湖南益阳文氏德慰球选廷五房七修谱 江蘇丹徒 續修京江何氏家乘 台湾屏东江夏黄氏族谱 福建漳州郑姓族谱开台祖郑元公裔系 云东韩氏家谱 江苏丹阳陈氏宗谱 福建金门[金门移台张氏族谱] 台湾屏东林氏族谱(西河) 广东蕉岭杨氏家谱 琼海山仙黄氏宗谱 山东即墨洪兴于氏族谱 台湾台北殷氏家谱 江西婺源游氏宗谱 福建长乐李姓族谱 京一郎浙江丽水华氏谱 镇海桕墅方氏恭房 台湾屏东叶氏家谱 宁乡衡田廖氏六修族谱 湖北罗田郑氏宗谱 越南越南越南洪氏祖谱 武城曾氏重修(敕封宗圣族谱) 台湾台北林氏族谱 鄞南李氏宗谱 商丘于氏族谱 严陵洪氏统宗谱册((清)洪起元) 江苏武进潘氏宗谱 台湾彰化(陈氏)漳南派 湖南宁乡洪氏续修族谱 台湾桃园古氏宗谱 药名谱 一卷(唐)侯宁极撰 谐噱录 一卷(唐)朱揆撰 肉攫部 一卷(唐)段成式撰 金刚经鸠异 一卷(唐)段成式撰 会真记 一卷(唐)元稹撰 记事珠 一卷(唐)冯贽撰 志怪录 一卷(唐)陆勋撰 闻奇录 一卷(唐)于逖撰 灵应录 一卷(唐)于逖撰 妙女传 一卷(唐)顾非熊撰 稽神录 一卷(唐)雍陶撰 扬州梦记 一卷(唐)于邺撰 杜秋传 一卷(唐)杜牧撰 龙女传 一卷(唐)薜莹撰 柳毅传 一卷(唐)李朝威撰 蒋子文传 一卷(唐)罗邺撰 杜子春传 一卷(唐)郑还古撰 奇男子传 一卷(唐)许棠撰 虬髯客传 一卷(唐)张说撰 刘无双传 一卷(唐)薛调撰 霍小玉传 一卷(唐)蒋防撰 墨昆仑传 一卷(唐)冯延巳撰 牛应贞传 一卷(唐)宋若昭撰 红线传 一卷(唐)杨巨源撰 章台柳传 一卷(唐)许尧佐撰 古镜记 一卷(隋)王度撰 补江总白猿传 一卷(唐)阙名撰 离魂记 一卷(唐)陈玄佑撰 枕中记 一卷(唐)沈既济撰 任氏传 一卷(唐)沈既济撰 编次郑钦悦辨大同古铭论 一卷(唐)李吉甫撰 柳氏传 一卷(唐)许尧佐撰 柳毅传 一卷(唐)李朝威撰 李章武传 一卷(唐)李景亮撰 霍小玉传 一卷(唐)蒋防撰 古岳渎经 一卷(唐)李公佐撰 南柯大守传 一卷(唐)李公佐撰 庐江冯媪传 一卷(唐)李公佐撰 谢小娥传 一卷(唐)李公佐撰 李娃传 一卷(唐)白行简撰 三梦记 一卷(唐)白行简撰 长恨传 一卷(唐)陈鸿撰 东城老父传 一卷(唐)陈鸿撰 开元升平源 一卷(唐)吴兢撰 莺莺传 一卷(唐)元稹撰 周秦行记 一卷(唐)牛僧孺撰 湘中怨辞 一卷(唐)沈亚之撰 异梦录 一卷(唐)沈亚之撰 无双传 一卷(唐)薛调撰 上清传 一卷(唐)柳[王呈]撰 杨娼传 一卷(唐)房千里撰 飞烟传 一卷(唐)皇甫枚撰 虬髯客传 一卷(前蜀)杜沈庭撰 冥音录 一卷(唐)阙名撰 东阳夜怪录 一卷(唐)阙名撰 灵应传 一卷(唐)阙名撰 隋遗录二卷(唐)颜师古撰 隋炀帝海山记二卷(唐)阙名撰 迷楼记 一卷(唐)阙名撰 开河记 一卷(唐)阙名撰 
特别致谢 | 收藏本站 | 欢迎投稿 | 意见建议 |
Copyright © 国学大师 古典图书集成 All Rights Reserved.
免责声明:本站非营利性站点,以方便网友为主,仅供学习研究。
内容由热心网友提供和网上收集,不保留版权。若侵犯了您的权益,来信即刪。scp168@qq.com

ICP证:鲁ICP备19060063号