二十四史 | 四库全书 | 古今图书集成 | 历史人物 | 说文解字 | 成语词典 | 甲骨文合集 | 殷周金文集成 | 象形字典 | 十三经索引 | 字体转换器 | 篆书识别 | 近义反义词 | 对联大全 | 家谱族谱查询 | 哈佛古籍

首页 | 国学书库 | 影印古籍 | 诗词宝典 | 精选 | 汉语字典 | 汉语词典 | 部件查字 | 书法字典 | 甲骨文 | 解密 | 历史人物 | 历史典故 | 姓氏 | 民族 | 世界名著 | 软件下载

历史 | 四库全书 | 全文检索 | 古籍书目 | 正史 | 成语词典 | 康熙字典 | 说文解字 | 字形演变 | 金 文 | 年号 | 历史地名 | 历史事件 | 官职 | 知识 | 中医中药 | 留言反馈

首页 > 影印古籍 >

《增廣攷正白香詞譜:白香詞譜:[4卷]》

【《增廣攷正白香詞譜:白香詞譜:[4卷]》 】
《哈佛燕京中文特藏》中有《增廣攷正白香詞譜:白香詞譜:[4卷]》增广考正白香词谱:白香词谱:[4卷]
Shu, Menglan, active 1796-1820, creator|Gu, Foying, 1897-|舒夢蘭, active 1796-1820| 顧佛影, 1897-
Min guo [1926]|1926| 民國15 [1926]
 请到【哈佛燕京中文特藏】网站,或:点此直达

 嫌挨个下载麻烦的、是收藏控的、有条件的可以选择4T硬盘速服务
 下载方法:【右键另存为】即可。 pdf-djvu-uvz-pdg阅读器下载:pdf-djvu-uvz-pdg
 本站上百万册影印古籍pdf、djvu、海量资料,直接从上面的搜索框输入检索即可。
古籍书目检索】可查约百万种古籍,包括宋刻本、明抄本、清抄本、民国版本等。

国学迷 [乾隆]欽定皇輿西域圖志四十八卷首四卷 唐會要一百卷 九靈山房集三十卷首一卷末一卷 天外歸帆草一卷 潛虛一卷 孝經詳說六卷 [道光]宣平縣志十八卷首一卷 郭柏蒼四種 說文句讀三十卷附補正三十卷 評論出像水滸傳二十卷七十回 新鐫武經標題正義注釋七卷 康熙字典十二集 證治百問四卷 聲律通考十卷 六經圖二十四卷 醫方六種 事類統編九十三卷 [道光]安平縣志十卷首一卷 滇雲歷年傳十二卷 唐宋十大家全集錄 經傳繹義五十卷 高子遺書十二卷附錄一卷 學部奏章匯鈔(宣統二年) 葛仙翁肘後備急方八卷 重訂宣和譜牙牌彙集二卷 傷寒說意十卷首一卷 杜韓詩句集韻三卷 四庫簡明目錄標注二十卷附錄一卷 石笥山房文集六卷詩集十二卷 欽定四库全書總目二百卷首四卷 刑案匯覽六十卷首一卷末一卷拾遺備考一卷續增十六卷 興唐傳五十部 淮南子校註□□卷 佩文齋詠物詩選不分卷 鹿洲初集二十卷 三松堂集二十四卷續集六卷自訂年譜一卷 潯陽詩詞合稿一卷附三種 玉泉蓮月正禪師語錄二卷 [同治]西寧縣志十卷首一卷 譚友夏批點想當然傳奇二卷 活人一術初編不分卷 修訂法律館會奏國籍條例草案原奏 程志十卷 粵謳 齊省堂增訂儒林外史五十六回 [嘉靖]仁和縣志十四卷 秘抄日家奇門六卷首一卷 醫學實在易八卷 十三經集字一卷 合州志不分卷 旌陽程氏宗譜十三卷首一卷 楊忠武侯宣勤積慶圖不分卷 吳柳堂先生誄文不分卷 簡字譜錄五種五卷 皇清敕授承德郎河南歸德府儀睢通判加二級又軍功隨帶加一級顯考華生府君行述 辛丑各國合約一卷 石渠餘紀六卷 庾開府集二卷 小學集解六卷輯說一卷 御賜三希堂法帖橅本 沃州鴈山吟:一卷 橘潭詩藁:一卷 杜淸獻集:一卷 山居存藁:一卷 方泉集:一卷 方壺存藁:一卷 雪林删餘:一卷 端平集:一卷 庸齋小集:一卷 露香拾藁:一卷 雪蓬詩藁:一卷 東齋小集:一卷 竹莊小藁:一卷 骳稾:一卷 適安藏拙餘藁:一卷 芸隱詩集:一卷 竹溪詩集:一卷 無懷小集:一卷 抱拙小藁:一卷 正定府志:五〇卷, 卷首一卷 華谷集:一卷 瓜廬集:一卷 天津府志:四〇卷 雪坡小藁:一卷 雲泉詩集:一卷 靖逸小藁:一卷 斗野支藁:一卷 永平府志:二四卷, 卷首一卷 端隱吟藁:一卷 梅屋集:一卷 永平府志:二四卷, 卷首一卷, 卷末一卷 癖齋小集:一卷 [直隸]定州志:直隸定州志:定州志:一〇卷 可齋詩藁:一卷 高陽縣志:六卷 學吟:一卷 竹所吟藁:一卷 三河縣志:十六卷, 首一卷 靈壽縣志:一〇卷, 附錄一卷 邢臺縣志:十八卷, 首一卷 野趣有聲畫:一卷 佩韋齋集:一卷 西麓詩藁:一卷 菊潭詩集:一卷 月洞吟:一卷 柳塘外集:一卷 采芝集:一卷 古梅吟藁:一卷 宋四名家詩鈔 東坡先生詩鈔:七卷 山谷先生詩鈔:七卷 石湖先生詩鈔:六卷 放翁先生詩鈔:七卷 宋十五家詩選 宛陵詩選:一卷 廬陵詩選:一卷 南豐詩選:一卷 臨川詩選:一卷 東坡詩選:一卷 欒城詩選:一卷 山谷詩選:一卷 石湖詩選:一卷 劍南詩選:二卷 誠齋詩選:一卷 梅溪詩選:一卷 朱子詩選:一卷 菊澗詩選:一卷 秋崖詩選:一卷 文山詩選:一卷 元詩選 初, 二, 三集 遺山集:一卷 莊靖先生集:一卷 丁亥集:靜修續集:靜修遺詩:靜修拾遺:一卷 ; 靜修續集一卷 ; 靜修遺詩一卷 ; 靜修拾遺一卷 桐江集:一卷 陵陽集:一卷 剡源集:一卷 月屋漫藁:一卷 富山嬾藁:一卷 寧極齋藁:一卷 靜春堂集:一卷 輝山存藁:一卷 湛然居士集:一卷 藏春集:一卷 陵川集:一卷 魯齋集:一卷 秋澗集:一卷 雪樓集:一卷 草廬集:一卷 金困吟:一卷 松雪齋集:一卷 淸容居士集:一卷 石田集:一卷 雲林集:一卷 雪莊類藁:一卷 漢泉漫藁:一卷 圭塘小藁:圭塘欸乃集:一卷 ; 圭塘欸乃集一卷 閑居叢藁:一卷 默菴集:一卷 定宇集:一卷 雲峰集:一卷 道園學古錄:道園遺稿:一卷 ; 道園遺稿一卷 仲弘集:一卷 秋宜集:一卷 待制集:一卷 圭齋集:一卷 雁門集:天錫集:一卷 ; 天錫集一卷 翠寒集:[An]囈集:鯨背吟:一卷 ; [An]囈集一卷 ; 鯨背吟一卷 安雅堂集:一卷 蛻菴集:一卷 玩齋集:玩齋拾遺:一卷 ; 玩齋拾遺一卷 金臺集:一卷 鹿皮子集:一卷 詠物詩:一卷 淵穎集:一卷 禮部集:一卷 此山集:一卷 經濟集:一卷 皇[fu]曲:一卷 吾竹小藁:一卷 雪磯叢藁:一卷 浙江平湖乍浦沈氏支谱 天津温氏世系图 四川云阳程氏家乘 台湾花莲林氏家庭登记簿 安徽桐城麻溪姚氏宗谱(清) 广东敦伦朱氏族谱 谢福建东风谢氏宗谱 台湾花莲陈氏族谱 台湾桃园蔡氏家谱 台湾南投林氏族谱(蕉岭台湾五全) 京一郎连城曲溪黄胜华氏族谱 台湾海澄坂尾林氏族谱 广东南海盐步西瑶黄氏族谱 江西宜春钟氏牌谱 中国-章氏族谱第88册-0-民国7年 台湾宜兰兰阳大金面戴氏家族资料 福建莆田郑氏家谱 云南鹤庆鹤庆彭氏宗谱 广东开平开平沙冈张氏族谱 月城昔氏世譜 安徽歙县汪氏统宗谱 湖北麻城陈氏族谱 湖北黄冈韩氏宗谱 吴宁葛氏宗谱 江苏镇江辛丰朱氏族谱 台湾彰化林氏家谱 江苏祝堂冯氏宗谱 台湾台中(陈氏)四祧文冉公派下 台湾花莲济阳江姓族谱 湖南平江 平江湛氏五修族谱 浙江鄞县桃源林氏家乘 台湾台北温氏世系图 安徽歙县白麟溪义门郑氏宗谱 河南固始高氏族谱 山东即墨蒲湾头徐氏世谱 湖南湘潭唐氏八修族谱 安徽桐城香山戴氏宗谱 江苏无锡锡山高氏宗谱 湖北黄冈杨氏宗谱 徐安徽怀宁徐氏宗谱 级数回求一卷 李善兰撰 王渝生提要 景则古昔斋算学本 考数根法一卷 李善兰撰 王渝生提要 景中西闻见录本 九容图表一卷 李善兰撰 王渝生提要 景古今算学丛书本 百鸡术衍二卷 时日醇撰 王渝生提要 景同治十二年刻本 求一术通解二卷 黄宗宪撰 许康提要 景清刻本 几何原本十五卷 徐光启等译 王渝生提要 景同治年间刻本 数学卷未收书目一卷 郭书春辑 天文卷 薄树人主编 (八册 殷墟甲骨文中的天文资料一卷 附考释一卷 (商)阙名撰 商末青铜器铭文及兽骨纪年刻辞一卷 附释文一卷 萧良琼提要 周原甲骨文中的天文资料一卷 附考释一卷 (周)阙名撰 天文气象杂占一卷 (汉)阙名撰 景一九七九年中国文物本 五星占一卷 (汉)阙名撰 附释文一卷 马王堆汉墓帛书整理小组撰 景中国天文学史文集照片 天文大象赋一卷 李播撰 苗为注 徐凤先提要 景清咸丰六年江阴六严刊本 唐步天歌一卷 王希明撰 刘操南提要 景清康熙抄本 符天历经日躔差立成一卷 曹士〓撰 陈久金提要 景抄本 二十八宿旁通历仰视命星明暗扶衰度厄法一卷 时代及撰人不详 景正统道藏本 革象新书一卷 赵友钦撰 刘操南提要 景清抄本 三垣列舍入宿去极集一卷 (明)阙名撰 景天文汇钞本 汉简历谱不分卷 (汉)阙名撰 敦煌吐鲁番出土历书四九卷 附释文不分卷 (北魏至北宋)阙名撰 大宋宝佑四年丙辰岁会天万年具注历不分卷 一名大宋宝佑四年丙辰岁会天万年具注〓 荆执礼撰 谭玉等撰 刘操南提要 景清咸丰六年翁同书家抄本 大明嘉靖十年岁次辛卯七政躔度不分卷 (明)阙名撰 景嘉靖刻本 历代长术辑要十卷 附古今推步诸术考二卷 汪曰桢撰 薄树人提要 景稿本 铜壶漏箭制度不分卷 颜颐仲撰 华同旭提要 景清代黄氏士礼居抄本 准斋心制几漏图式不分卷 孙逢吉撰 华同旭提要 景清代黄氏士礼居抄本 天文算法考八卷 梁兆铿撰 姜丽蓉提要 景道光年间稿本 六经天文编二卷 王应麟撰 刘操南提要 景元至元六年庆元路儒学刊本 玉海天文律历十三卷 王应麟撰 薄树人提要 景光绪九年浙江书局刻本 文献通考象纬考十七卷 马端临撰 薄树人提要 景上海图书集成局排印本的底本光绪二十二年浙江书局刊本 戊申立春考证一卷 邢云路撰 薄树人提要 景万历刻本 古今律历考节选一卷 邢云路撰 薄树人提要 景万历刻本 授时历故四卷 黄宗羲撰 刘操南提要 景清抄本 平立定三差详说一卷 梅文鼎撰 景冰提要 景光绪敦怀书屋刻本 淮南天文训补注二卷 一名淮南子天文训补注 钱塘撰 徐凤先提要 景清代浙江书局二十二子刊本 李氏遗书天文部分卷 李锐撰 薄树人提要 景道光本 召浩日名考一卷 李锐撰 景道光本 汉三统术三卷 李锐述并注 景道光本 汉四分术三卷 李锐述并注 景道光本 汉乾象术三卷 李锐述并注 景道光本 补修宋奉元术一卷 李锐述并注 景道光本 补修宋占天术一卷 李锐述并注 景道光本 日法朔余疆弱考一卷 李锐述并注 景道光本 武陵山人遗书天文部分十三卷 顾观光撰 陈久金提要 史记律书历书天官书 司马迁撰 刘操南提要 景百衲本 律书一卷 司马迁撰 景百衲本 历书一卷 司马迁撰 景百衲本 天官书一卷 司马迁撰 景百衲本 汉书律历志天文志 班固等撰 马续等撰 陈久金提要 律历志二卷 班固撰 律历志二卷 班固撰 颜师古注 后汉书律历志天文志 司马彪撰 刘昭注补 陈久金提要 律历志三卷 司马彪撰 刘昭注补 天文志三卷 司马彪撰 刘昭注补 晋书天文志律历志 李淳风撰 陈久金提要 天文志三卷 李淳风撰 律历志三卷 李淳风撰 宋书历志天文志 沈约撰 陈美东提要 历志二卷 沈约撰 天文志四卷 沈约撰 
特别致谢 | 收藏本站 | 欢迎投稿 | 意见建议 |
Copyright © 国学大师 古典图书集成 All Rights Reserved.
免责声明:本站非营利性站点,以方便网友为主,仅供学习研究。
内容由热心网友提供和网上收集,不保留版权。若侵犯了您的权益,来信即刪。scp168@qq.com

ICP证:鲁ICP备19060063号