二十四史 | 四库全书 | 古今图书集成 | 历史人物 | 说文解字 | 成语词典 | 甲骨文合集 | 殷周金文集成 | 象形字典 | 十三经索引 | 字体转换器 | 篆书识别 | 近义反义词 | 对联大全 | 家谱族谱查询 | 哈佛古籍

首页 | 国学书库 | 影印古籍 | 诗词宝典 | 精选 | 汉语字典 | 汉语词典 | 部件查字 | 书法字典 | 甲骨文 | 解密 | 历史人物 | 历史典故 | 姓氏 | 民族 | 世界名著 | 软件下载

历史 | 四库全书 | 全文检索 | 古籍书目 | 正史 | 成语词典 | 康熙字典 | 说文解字 | 字形演变 | 金 文 | 年号 | 历史地名 | 历史事件 | 官职 | 知识 | 中医中药 | 留言反馈

首页 > 影印古籍 >

《敎坊記:一卷》

【《敎坊記:一卷》 】
《哈佛燕京中文特藏》中有《敎坊記:一卷》敎坊记:一卷
Cui, Lingqin., creator|Wu, Guan, kan.|崔令欽.| 吳琯, 刋.
Ming [between 1465 and 1620]|明 [between 1465 and 1620]
 请到【哈佛燕京中文特藏】网站,或:点此直达

 嫌挨个下载麻烦的、是收藏控的、有条件的可以选择4T硬盘速服务
 下载方法:【右键另存为】即可。 pdf-djvu-uvz-pdg阅读器下载:pdf-djvu-uvz-pdg
 本站上百万册影印古籍pdf、djvu、海量资料,直接从上面的搜索框输入检索即可。
古籍书目检索】可查约百万种古籍,包括宋刻本、明抄本、清抄本、民国版本等。

国学迷 一齋先生集七種 詠史集八卷別集一卷 佛說大乘聖吉祥持世陀羅尼經一卷 自娛吟草四卷 貴州考畧一卷 辛夷館詩草二卷 史記選不分卷 啽囈集一卷 達生編一卷 新刊韻學會海十六卷 瀟碧堂集二十卷瓶花齋集十卷瓶史一卷解脫集四卷錦帆集四卷去吳七牘一卷廣莊一卷 詩經類考三十卷 痘科偶錄 童文先習 三願問答 迷青瑣倩女離魂雜劇一卷 張香濤制軍奏稿不分卷 京鍥皇明通俗演義全像戚南塘勦平倭寇志傳□卷 人譜二卷 癸巳存稿十五卷 粵東金石畧九卷附二卷首一卷 白榆集二十八卷 肯綮錄 時物典彙二卷 神道大編曆宗通議十八卷 宋元學案補遺一百卷首一卷别附三卷序錄一卷 知聖道齋讀書跋尾二卷 闞鳳樓詩文殘稿 冬心畫馬題記一卷 大薩遮尼乾子受記經十卷 王侍郎遺著一卷附錄一卷 受生寶卷(洛陽寶卷、蔡狀元建造樂陽橋、受生簡集、樂陽橋、陰司贖罪寶卷、洛陽橋、受生寶卷、陰司贖罪) 書經集注十卷 [江西寧都]城南曾氏十一修族譜不分卷 [乾隆]博羅縣志十四卷 國史館籌備委員會移交檔案清冊 飲膳修製一卷 余襄公武溪集一卷 離騷草木史十卷離騷拾細一卷 [雍正]四川通志四十七卷首一卷 安吉州一卷 知我軒近說三卷正志稿十卷 葉葓漁日記不分卷 四賢配二卷 十三經禮器通考不分卷 法勝阿毘曇心論六卷 東華録十六卷 [乾隆]雲南縣志四卷 名醫類案十二卷 婦人集一卷補一卷 續通鑑紀事本末一百十卷 牛羊日曆 嵇中散集九卷 詩古微十七卷 海山記 太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經十卷 羅漢圖錄 大方廣佛華嚴經海印道場儀一卷 圭齋文集(圭齋集)十六卷 學部奏定簡易識字學塾章程一卷 汪氏珊瑚网画继 一卷 画据一卷 画法一卷 印说 一卷 论墨 一卷 砚林拾遗 一卷 寓意编 一卷 云烟过眼录 二卷 附续集一卷 国朝吴郡丹青志 一卷 竹懒画剩 一卷 续画剩一卷 附录一卷 竹懒墨君题语 一卷 醉鸥墨君题语 一卷 评纸帖 一卷 墨表 二卷 古今墨论一卷 传古别录 一卷 贞观公私画史 一卷 玉雨堂书画记 四卷 今夕[今酉皿]读画绝句 一卷 今夕[今酉皿]题画诗 一卷 七家印跋 不分卷 书法雅言 一卷 须静斋云烟过眼录 一卷 宣德鼎彝谱 八卷 附宣炉博论一卷 宣炉歌注 一卷 非烟香法 一卷 寒山帚谈 二卷 附录二卷 竹人录 二卷 竹谱 一卷 墨竹记 一卷 华光梅谱 一卷 画梅题跋 一卷 唐朝名画录 一卷 钤山堂书画记 一卷 朱卧庵藏书画目 一卷 金粟笺说 一卷 墨法集要 一卷 青霞馆论画绝句 一卷 林泉高致 一卷 传神秘要 一卷 陶说 六卷 绣谱 一卷 谈石 一卷 字学忆参 一卷 山水纯全集 一卷 景德镇陶录 十卷 杖扇新录 一卷 骨董十三说 一卷 画史 一卷 六如居士画谱 三卷 纸墨笔砚笺 一卷 香笺 一卷 茶笺 一卷 山斋清供笺 一卷 起居器服笺 一卷 文房器具笺 一卷 游具笺 一卷 论印绝句 一卷 书法粹言 一卷 中麓画品 一卷 砚史 一卷 歙州砚谱 一卷 端溪砚谱 一卷 瓶花谱 一卷 朱砂鱼谱 一卷 茶经 一卷 野服考 一卷 红术轩紫泥法定本 一卷 韵石斋笔谈 二卷 篆学指南 一卷 砚林印款 一卷 米庵鉴古百一诗 一卷 溪山卧游录 四卷 冬心先生杂画题记 一卷 补遗一卷 冬心先生随笔 一卷 竹里画者诗 一卷 清仪阁杂咏 一卷 书学绪闻 一卷 古今画鉴 一卷 图画精意识 一卷 画论一卷 我川寓赏编 一卷 我川书画记 一卷 附录一卷 墨记 一卷 绩语堂论印汇录 一卷 四友斋书论 一卷 画论一卷 歙砚说 一卷 辨歙石说一卷 茗壶图录 一卷 论画杂诗 一卷 山静居画论 一卷 志雅堂杂钞 一卷 论书法 一卷 文湖州竹派 一卷 梅道人遗墨 一卷 松壶画忆 二卷 海虞画苑略 一卷 补遗一卷 曼[今酉皿]壶庐铭 一卷 翰林要诀 一卷 越画见闻 三卷 冬花庵题画绝句 一卷 松壶画赘 二卷 蜀笺谱 一卷 蜀锦谱 一卷 颐堂先生糖霜谱 一卷 书诀 一卷 古画品录 一卷 续画品 一卷 续画品录 一卷 后画录 一卷 饮流斋说瓷 十卷 画论 一卷 明画录 一卷 端溪研坑考 一卷 石隐砚谈 一卷 墨余赘稿 一卷 宣和论画杂评 一卷 好古堂家藏书画记 二卷 续收书画奇物记一卷 啸月楼印赏 一卷 武英殿聚珍版程式 一卷 金玉琐碎 二卷 玉燕楼书法 一卷 梁元帝山水松石格 一卷 画山水诀 一卷 云林石谱 三卷 [顏氏族譜][颜氏族谱] 林氏祖譜林氏祖谱 連氏族譜连氏族谱 明月族族譜明月族族谱 張氏族譜张氏族谱 [顏氏家譜][颜氏家谱] 許氏祖譜许氏祖谱 黃氏祖譜黄氏祖谱 詹氏族譜詹氏族谱 [林氏]七世族譜[林氏]七世族谱 陳氏家譜陈氏家谱 簡氏族譜简氏族谱 蔡氏祖譜蔡氏祖谱 京兆宋氏祖譜京兆宋氏祖谱 楊家族譜杨家族谱 [黃氏]祖譜[黄氏]祖谱 渤海高氏族譜渤海高氏族谱 [陳氏]祖譜[陈氏]祖谱 安溪墘菜大墘林氏家譜安溪墘菜大墘林氏家谱 馬氏族譜马氏族谱 公館鄉概況公馆乡概况 [墓碑誌文][墓碑志文] 葉氏家譜 : 八五世大經公九九世德戚公十六世亮發公系叶氏家谱 : 八五世大经公九九世德戚公十六世亮发公系 林阿探公來台略記林阿探公来台略记 [陳氏手抄譜][陈氏手抄谱] [胡氏手抄族譜][胡氏手抄族谱] 苗栗縣白沙屯過港仔駱氏開基祖當官公再傳三房四五二支家譜世系表苗栗县白沙屯过港仔骆氏开基祖当官公再传三房四五二支家谱世系表 [彭氏家譜][彭氏家谱] [謝氏家譜][谢氏家谱] 黃氏族譜黄氏族谱 黃氏族譜黄氏族谱 楊氏宗親族譜簡介 : 關西堂杨氏宗亲族谱简介 : 关西堂 王氏祖譜王氏祖谱 丁氏祖譜丁氏祖谱 蕭氏族譜萧氏族谱 隴西李氏大族譜陇西李氏大族谱 [李氏]祖譜[李氏]祖谱 辜氏祖譜辜氏祖谱 吳氏家譜 : 先祺公分支世系吴氏家谱 : 先祺公分支世系 林氏祖譜林氏祖谱 包拯集编年校补(宋)包拯撰; 杨国宜整理 定本庄子故(马通伯先生遗著)(清)马其昶撰; 马茂元编次 旧闻随笔姚永朴著; 张仁寿校注 桐城文学渊源撰述考刘声木撰; 徐天祥点校 文学研究法姚永朴撰; 许振轩校点 张籍集注(唐)张籍著; 李冬生注 北山楼集吴保初撰; 孙文光点校 方望溪遗集(清)方苞撰; 徐天祥、陈蕾点校; 吴孟复、何庆善审订 康[车酋]纪行东槎纪略(清)姚莹著; 施培毅、徐寿凯点校 三余札记刘文典撰; 管锡华点校 桐城耆旧传(清)马其昶著; 毛伯舟点注 东莱诗词集(宋)吕本中撰; 沈晖点校 尔雅翼(宋)罗愿撰; 石云孙点校 明太祖集(明)朱元璋撰; 胡士萼点校 识小录寸阴丛录(清)姚莹撰; 黄季耕点校 王侍郎奏议(清)王茂荫撰; 张新旭、张成权、殷君伯点校 小倦游阁集说储(清)包世臣撰; 李星、刘长桂点校 程氏家塾读书分年日程(元)程瑞礼撰; 姜汉椿校注 敬孚类稿(清)萧穆撰; 项纯文点校 施愚山集(清)施闰章撰; 何庆善、杨应芹点校 朱枫林集(明)朱升撰; 刘尚恒点校 翠微南征录北征录合集(宋)华岳撰; 马君骅点校 阮大铖戏曲四种(明)阮大铖撰; 徐凌云、胡金望点校 吴敬梓吴[火良]诗文合集(清)吴敬梓、吴[火良]撰; 李汉秋点校 张孝祥词笺校(宋)张孝祥撰; 宛敏灏笺校 中衢一勺艺舟双楫(清)包世臣撰; 李星点校 窦山公家议校注周绍泉、赵亚光校注 戴震全书(修订本)(清)戴震撰; 张岱年主编 杜诗说(清)黄生撰; 徐定祥点校 老子注三种 老子故 老子集解 老子章义 (清)马其昶撰; 汪福润点校辑译(清)奚侗撰; 汪福润点校辑译(清)姚鼐撰; 汪福润点校辑译 论语解注合编姚永朴撰; 余国庆点校 朱书集(清)朱书撰; 蔡昌荣、石钟扬点校 郭祥正集郭祥正撰; 孔凡礼点校 绩学堂诗文抄(清)梅文鼎撰; 何静恒、张静河点校 唐诗评三种(清)黄生等撰; 何庆善点校 皖人诗话八种(宋)朱弁等撰; 贾文昭主编 庄子精释屈赋精释(庄屈合诂)(清)钱澄之撰; 殷呈祥点校 钝斋诗选(清)方孝标撰; 唐根生、李永生点校 老子注译孙以楷、杨应芹注译 庄子诠诂胡远浚撰; 吴光龙点校 包世臣全集 管情三义 齐民四术(清)包世臣撰; 李星点校 刘铭传文集(清)刘铭传撰; 马昌华、翁飞点校 说文假借义证(清)朱[王存]撰; 余国庆、黄德宽点校 安徽出土金文订补崔恒升著 道听途说(清)潘纶恩撰; 陆林校点 古事比(清)方中德撰; 徐学林校点1998  兰苕馆外史(清)许奉恩撰; 诸伟奇校点 青泥莲花记(明)梅鼎祚纂辑; 陆林校点 秋崖诗词校注(宋)方岳撰; 秦效成校注 田间诗集(清)钱澄之撰; 诸伟奇校点 田间文集(清)钱澄之撰; 彭君华校点 田间易学(清)钱澄之撰; 吴怀祺校点 庄屈合诂(清)钱澄之撰; 殷呈祥校点 包拯集校注(宋)包拯撰; 杨国宜校注 毛诗后笺(清)胡承珙撰; 郭全芝校点; 贺友龄审订 孟子讲义姚永概撰; 陈春秀校点 明语林(清)吴肃公撰; 陆林校点 舌华录(明)曹臣撰; 陆林校点 夜雨秋灯录(清)宣鼎撰; 项纯文校点 壹斋集(清)黄钺撰; 陈育德、凤文学校点 
特别致谢 | 收藏本站 | 欢迎投稿 | 意见建议 |
Copyright © 国学大师 古典图书集成 All Rights Reserved.
免责声明:本站非营利性站点,以方便网友为主,仅供学习研究。
内容由热心网友提供和网上收集,不保留版权。若侵犯了您的权益,来信即刪。scp168@qq.com

ICP证:鲁ICP备19060063号