二十四史 | 四库全书 | 古今图书集成 | 历史人物 | 说文解字 | 成语词典 | 甲骨文合集 | 殷周金文集成 | 象形字典 | 十三经索引 | 字体转换器 | 篆书识别 | 近义反义词 | 对联大全 | 家谱族谱查询 | 哈佛古籍

首页 | 国学书库 | 影印古籍 | 诗词宝典 | 精选 | 汉语字典 | 汉语词典 | 部件查字 | 书法字典 | 甲骨文 | 解密 | 历史人物 | 历史典故 | 姓氏 | 民族 | 世界名著 | 软件下载

历史 | 四库全书 | 全文检索 | 古籍书目 | 正史 | 成语词典 | 康熙字典 | 说文解字 | 字形演变 | 金 文 | 年号 | 历史地名 | 历史事件 | 官职 | 知识 | 中医中药 | 留言反馈

首页 > 影印古籍 >

《新刻宋文丞相信國公文山先生全集:文山先生全集:新刻宋文丞相全集:宋文丞相全集:20卷》

【《新刻宋文丞相信國公文山先生全集:文山先生全集:新刻宋文丞相全集:宋文丞相全集:20卷》 】
《哈佛燕京中文特藏》中有《新刻宋文丞相信國公文山先生全集:文山先生全集:新刻宋文丞相全集:宋文丞相全集:20卷》新刻宋文丞相信国公文山先生全集:文山先生全集:新刻宋文丞相全集:宋文丞相全集:20卷
Wen, Tianxiang, 1236-1283, creator|Wen, Zhenmeng, 1574-1636|Zhang, Binyu.|Yu xiu zhai|文天祥, 1236-1283
Ming Chongzhen xin wei [4 nian, 1631]|1631| 明崇禎辛未 [4年, 1631]
 请到【哈佛燕京中文特藏】网站,或:点此直达

 嫌挨个下载麻烦的、是收藏控的、有条件的可以选择4T硬盘速服务
 下载方法:【右键另存为】即可。 pdf-djvu-uvz-pdg阅读器下载:pdf-djvu-uvz-pdg
 本站上百万册影印古籍pdf、djvu、海量资料,直接从上面的搜索框输入检索即可。
古籍书目检索】可查约百万种古籍,包括宋刻本、明抄本、清抄本、民国版本等。

国学迷 人道實行録十卷 本草醫方合編 [安徽宣城]直溪王氏宗譜八卷 投轄錄一卷 稽古緒論二卷 深秀亭詩集二十一卷 詞致錄十六卷 朱子語類一卷文集二卷 周易從周十卷 [嘉靖]尤溪縣志七卷 根本說一切有部毘柰耶頌四卷 自芳偶存不分卷 文淵閣書目二十卷 說文解字十五卷 詩宗正法眼藏一卷 庭聞述畧一卷 誰園詩鈔六卷 中華民國國土演說 通商各國條約三十五種 家嚴慈十次受封行略一卷 桐城吳先生點勘老子一卷 曲錄六卷 異方便淨土傳燈歸元鏡三祖實録二卷 月圑詞一卷 百家姓廋辭一卷 [江蘇丹徒]五洲山李氏續譜二卷 黃帝陰符經註一卷 御製揀魔辨異録八卷 廬陵縣一卷 誦詩小識三卷 各國議院考一卷 自怡吟草二卷 古今文字通釋十四卷 續宋中興編年資治通鑑校一卷 嶼舫詩集七卷 周易程朱傳義折衷三十三卷 翠巖室詩鈔五卷 噀霞閣詞一卷 新昌農事調查六篇 何博士備論(備論)一卷 文獻通考詳節二十四卷 [湖南資興]鍾氏族譜不分卷 致兄及戚僕尺牘一册 周易參同契分章註解(新鐫周易參同契註解)三卷 江蘇省例三編不分卷 佛說彌勒下生經一卷 萬曆三十八年庚戌科序齒錄一卷 黃漳浦集□□卷 吳寶謙日記不分卷 道光十四年甲午科浙江鄉試硃卷一卷 研溪先生集八卷 易學本原(啓蒙意見)四卷 佛說目連問戒律中五百輕重事經二卷 [嘉靖]新安志補八卷 滿清官場百怪録二卷 牟氏陵陽集二十四卷 佛說觀自在菩薩母陀羅尼經一卷 新刻山房十友圖贊一卷 古籌算考釋六卷 王黃州小畜集三十卷附札記一卷 竹友集:一卷 棣華館小集:一卷 西渡集:一卷 竹谿集:一卷 松隱集:一卷 雅林小藁:一卷 醉軒集:一卷 傅忠肅集:一卷 華陽集:一卷 苕溪集:一卷 栟櫚集:一卷 雪溪集:一卷 網山月魚集:一卷 太倉稊米集:一卷 洺水集:一卷 漁溪詩藁:一卷 樂軒集:一卷 歸愚集:一卷 宸垣識略:[16卷] 欽定平定臺灣紀畧:平定臺灣紀畧:[卷首5卷, 65卷 無為集:一卷 平閩紀:十三卷 幸魯盛典:四〇卷 平定兩金川方畧:一三六卷, 紀畧一卷, 首卷八卷, 藝文八卷 二樓小志:[四卷], 附二樓紀略四卷 二樓紀略:四卷 默堂集:一卷 秋堂遺藁:一卷 于湖集:一卷 小山集:一卷 蠹齋鉛刀編:一卷 東湖弄珠樓志:紅蘭閣詞:六卷 ; 紅蘭閣詞三卷 雪窗小藁:一卷 臞翁集:一卷 巽齋小集:一卷 桃源洞天志 龍洲道人集:一卷 招山小集:一卷 順適堂吟藁:一卷 玉楮集:一卷 東野(山東)誌:二卷 交山平寇本末:三卷 百城煙水:九卷 兩浙勝槩圖譜 臺灣外記:三〇卷 野谷詩集:一卷 白石道人集:一卷 靜佳詩集:一卷 鷗渚微吟:一卷 翠微南征錄:一卷 秋江煙草:一卷 檜庭吟稿:一卷 盛京通志:三二卷 沃州鴈山吟:一卷 橘潭詩藁:一卷 杜淸獻集:一卷 山居存藁:一卷 方泉集:一卷 方壺存藁:一卷 雪林删餘:一卷 端平集:一卷 庸齋小集:一卷 露香拾藁:一卷 雪蓬詩藁:一卷 東齋小集:一卷 竹莊小藁:一卷 骳稾:一卷 適安藏拙餘藁:一卷 芸隱詩集:一卷 竹溪詩集:一卷 無懷小集:一卷 抱拙小藁:一卷 正定府志:五〇卷, 卷首一卷 華谷集:一卷 瓜廬集:一卷 天津府志:四〇卷 雪坡小藁:一卷 雲泉詩集:一卷 靖逸小藁:一卷 斗野支藁:一卷 永平府志:二四卷, 卷首一卷 端隱吟藁:一卷 梅屋集:一卷 永平府志:二四卷, 卷首一卷, 卷末一卷 癖齋小集:一卷 [直隸]定州志:直隸定州志:定州志:一〇卷 可齋詩藁:一卷 高陽縣志:六卷 學吟:一卷 竹所吟藁:一卷 三河縣志:十六卷, 首一卷 靈壽縣志:一〇卷, 附錄一卷 邢臺縣志:十八卷, 首一卷 野趣有聲畫:一卷 佩韋齋集:一卷 西麓詩藁:一卷 菊潭詩集:一卷 月洞吟:一卷 柳塘外集:一卷 采芝集:一卷 古梅吟藁:一卷 宋四名家詩鈔 東坡先生詩鈔:七卷 山谷先生詩鈔:七卷 石湖先生詩鈔:六卷 放翁先生詩鈔:七卷 宋十五家詩選 宛陵詩選:一卷 廬陵詩選:一卷 南豐詩選:一卷 臨川詩選:一卷 東坡詩選:一卷 欒城詩選:一卷 山谷詩選:一卷 石湖詩選:一卷 劍南詩選:二卷 誠齋詩選:一卷 梅溪詩選:一卷 朱子詩選:一卷 菊澗詩選:一卷 台湾台中六桂宗亲概況 江苏无锡华氏宗谱(通四晴云公支) 湖南衡山武氏八修族谱 湖南湘乡翁氏族谱 江苏无锡蓉湖朱氏宗谱 台湾蔡氏族谱 王氏家谱 江苏江阴蒋氏支谱 湖北武汉梁氏宗谱 弼佐刘氏家谱 海南文昌唐氏修家谱 谢广东平远谢氏族谱 湖北不詳新州叶氏家谱 赵氏通谱 四川资阳黄氏家谱(草稿) 郅氏家谱 浙江余姚谷氏宗譜 侯溪东陵邵氏宗谱 全州李氏鎭南君派世録 浙江昌化唐昌潘氏宗谱 郑氏易谱 祁克潜家谱 台湾台中唐氏房谱 台湾嘉义林家祖先传下祠 台湾台中十一世蔡可珍公家谱 金峰楼氏宗谱 湖南醴陵十姓(谢文杨黄邓刘陶黄李易)盐山寺谱 蒙城赵氏宗谱 台湾台北陈家男女月日时簿暨颖川历代族谱 江西婺源曹氏宗谱 江苏蠡墅顾氏本支录 湟中侯氏世系宗谱 甘肃敦煌瓜沙曹氏年表 江蘇吳江 吳江沈氏家譜 台湾彰化郑氏手抄谱 台湾彰化蔡氏家谱 湖南湘乡湘中测水江氏六修谱志 中国-江苏武进恽氏宗谱恽氏家乘 台湾苗栗颜氏家谱 敬承堂西河毛氏宗谱 了庵文集 九卷(清)王岱撰康熙中刊本 匪棘堂集 十二卷(清)范士楫撰顺治中刊本 龚芝麓先生集 四十卷(清)龚鼎孳撰康熙中刊本 内省斋文集 三十二卷(清)汤来贺撰康熙中书林五车楼刊本 集部 总集类 赤城集 十八卷(宋)林表民辑弘治十年(1497)太平谢氏刊本 赤城后集 三十卷(明)谢铎辑弘浩十年(1497)太平谢氏刊本 麟溪集 二卷别篇二卷(元)郑太和辑; (明)十一世孙郑玺续钞本 丽泽录 二十四卷(明)朱□辑嘉靖三十六年(1557)朱氏玄畅新馆刊本 文氏家藏诗集 八种十七卷(明)文肇祉辑万历十六年(1588)文氏刊本 唐氏三先生集 三十卷(元)唐元、(明)唐桂芳、唐文凤撰正德十三年(1518)张芹刊本 中州启札 四卷(元)吴弘道辑清钞本 中州名贤文表 三十卷(明)刘昌辑成化中刊本 成化十一年会试录 不分卷-成化中刊本 国朝进士题名碑录初集 不分卷明洪武崇祯进士题名碑录 不分卷(清)李周望等辑雍正中刊本 广东文选 四十卷(清)屈大均辑康熙二十六年(1687)序刊本 海虞文苑 二十四卷(明)张应遴辑万历三十八年(1610)刊本 虞邑遗文录 十卷补集六卷(清)陈揆辑道光二十八年(1848)翁氏陔华馆钞本 锡山遗响 十卷(明)莫息、潘继芳辑正德中刊本 善权寺古今文录 十卷(明)释方策辑清钞本 北岳庙集 十一卷(明)阙名辑万历中刊本 三台文献录 二十三卷(明)李时渐辑万历五年(1577)刊本 清源文献 十八卷(明)何炯编万历中刊本 方城遗献 六卷(清)李成经辑乾隆五十二年(1787)李氏刊本 太仓文略 四卷(明)陆之裘辑嘉靖二十二年(1543)王梦祥刊本 国朝名公经济文钞 十一卷第一续不分卷(明)张文炎编明玉屑斋刻本 同时尚论录 十六卷(明)蔡士顺编崇祯中刻本 交游书翰 四卷(明)张自彻辑万历三年(1575)张氏刊本 皇明帝系图 一卷(明)阙名撰 皇明帝后纪略 一卷(明)戚元佐撰 皇明宝训 五卷(明)宋濂等撰 皇明献实 四十卷(明)袁〓(zhi)撰 兵制志 三卷(明)史继偕撰 国计疏 一卷(明)赵世卿撰 太仓考 二卷(明)阙名撰 天津仓储考 一卷(明)杨师震撰 太常纪删 四卷(明)萧彦撰; (明)念潜子删辑 穆皇帝登极诸仪 一卷(明)阙名撰 厂库须知 二卷(明)何士晋撰 九边考 三卷(明)魏焕撰 五原考界 一卷(明)魏焕撰 顾中丞抚辽疏议 一卷(明)顾□撰 北虏世系考 一卷(明)阙名撰 北虏世代 一卷(明)阙名撰 大同镇板升考一卷 宣府镇属夷考 一卷(明)阙名撰 庚戌始末志 一卷(明)王世贞撰 东三边速把亥列传 一卷(明)阙名撰 炒花花大列传 一卷(明)阙名撰 东三边黑石炭列传 一卷(明)阙名撰 董狐狸兀鲁思罕长委列传 一卷(明)阙名撰 长昂列传 一卷(明)阙名撰 宣大镇史二官车达鸡列传 一卷(明)阙名撰 宁夏镇〓(po)〓(po)拜〓(po)承恩列传 一卷(明)阙名撰 回夷列传 一卷(明)阙名撰 播酋杨应龙列传 三卷(明)阙名撰 广东巢贼赖元爵蓝一清诸酋列传 一卷(明)阙名撰 黎岐列传 一卷(明)阙名撰 十寨诸〓(tong)列传 一卷(明)阙名撰 平播日录 一卷(明)阙名撰 平播碑 一卷 ; 附平播碑一卷(明)陶望龄撰; (明)蹇达撰平播碑 
特别致谢 | 收藏本站 | 欢迎投稿 | 意见建议 |
Copyright © 国学大师 古典图书集成 All Rights Reserved.
免责声明:本站非营利性站点,以方便网友为主,仅供学习研究。
内容由热心网友提供和网上收集,不保留版权。若侵犯了您的权益,来信即刪。scp168@qq.com

ICP证:鲁ICP备19060063号