二十四史 | 四库全书 | 古今图书集成 | 历史人物 | 说文解字 | 成语词典 | 甲骨文合集 | 殷周金文集成 | 象形字典 | 十三经索引 | 字体转换器 | 篆书识别 | 近义反义词 | 对联大全 | 家谱族谱查询 | 哈佛古籍

首页 | 国学书库 | 影印古籍 | 诗词宝典 | 精选 | 汉语字典 | 汉语词典 | 部件查字 | 书法字典 | 甲骨文 | 解密 | 历史人物 | 历史典故 | 姓氏 | 民族 | 世界名著 | 软件下载

历史 | 四库全书 | 全文检索 | 古籍书目 | 正史 | 成语词典 | 康熙字典 | 说文解字 | 字形演变 | 金 文 | 年号 | 历史地名 | 历史事件 | 官职 | 知识 | 中医中药 | 留言反馈

首页 > 影印古籍 >

《丁卯詩集:二卷, 續集一卷, 續補一卷, 集外遺詩一卷》

【《丁卯詩集:二卷, 續集一卷, 續補一卷, 集外遺詩一卷》 】
《哈佛燕京中文特藏》中有《丁卯詩集:二卷, 續集一卷, 續補一卷, 集外遺詩一卷》丁卯诗集:二卷, 续集一卷, 续补一卷, 集外遗诗一卷
Xu, Hun, jin shi 832, creator|Xi, Qiyu, -1703|許渾, jin shi 832| 席啓寓, -1703
[Kangxi wu zi i.e. 1708]|1708| [康熙戊子 i.e. 1708]
 请到【哈佛燕京中文特藏】网站,或:点此直达

 嫌挨个下载麻烦的、是收藏控的、有条件的可以选择4T硬盘速服务
 下载方法:【右键另存为】即可。 pdf-djvu-uvz-pdg阅读器下载:pdf-djvu-uvz-pdg
 本站上百万册影印古籍pdf、djvu、海量资料,直接从上面的搜索框输入检索即可。
古籍书目检索】可查约百万种古籍,包括宋刻本、明抄本、清抄本、民国版本等。

国学迷 道古堂文集四十六卷詩集二十六卷 望衡堂詩鈔一卷 增編會真記四卷 數紀典故補十七卷 新選燈虎 [嘉慶]靈石縣志十二卷 拔一切業障根本得生淨土神咒 李元仲别傳 [乾隆]彰德府志三十二卷首一卷 唐張司業詩集不分卷 寤言 詩中畫不分卷 吳山伍公廟志六卷首一卷 水道提綱二十八卷 [宣統]蒸里志略十二卷 真西山先生讀書記四十卷 女科證治準繩五卷 新編算學啟蒙三卷總括一卷後記一卷識誤一卷 司馬氏書儀十卷 淵鑑類函四百五十卷目錄四卷 如皋冒氏叢書一百五十五卷 文選旁證四十六卷 說文辨字正俗八卷 論語補注三卷 四松草堂詩略四卷 西清續鑑甲編二十卷附録一卷 曾文正公文集三卷詩集三卷 [殘唐五代傳]二十二出 居俟齋語士管見五卷 歸查叢刻第一集 急救腹痛暴卒病解一卷 陋軒詩六卷續二卷 丁香割肉 御製勸善要言不分卷 謝家山人集六卷 高安三傳合編 吳郡圖經續記三卷 前漢書一百卷 曹江孝女廟誌八卷首一卷末一卷補遺一卷 困學紀聞注二十卷 國朝漢學師承記八卷國朝宋學淵源記二卷國朝經師經義目錄一卷 晉書五十九卷 [乾隆]昌邑縣志八卷 五經分類文鈔二十六卷 兩漢金石記二十二卷 古本大學輯解二卷 四庫簡明目錄標注二十卷附錄一卷 莆風清籟集六十卷 秦襄毅公年譜一卷 中峰三時繫念儀範不分卷 直齋書錄解題二十二卷 積古齋鐘鼎彝器款識十卷 醫統正脈全書四十四種 [水田居全集] 陶人心語續選九卷 考訂朱子世家一卷 菰中隨筆一卷 [同治]即墨縣志十二卷首一卷 庸盦尚書奏議十六卷 字林經策萃華八卷 新世鴻勳:定鼎奇聞:大明崇禎傳:四卷 [袁簡齋信札鈔] [醉月山人詩稿:一卷], 文稿五卷 學庸遵註 [兵法集要] [屯防便覽] [孔氏公文稿] 屋裏先生散記 律例書 [臯蘭書院古文類鈔:十九卷] 刑案初編:四川成案[四卷], 附稟稿 袁端敏公奏稿 [秉設粥廠以濟災民等事宜函] [李鴻章倡辦海軍往來電稿] 吳摯父先生詩:一卷 筠樓詩義 [江南機器製造局公牘] [中興將帥別傳]:一卷 王夢樓雜著:一卷 春曉亭詩鈔:望古堂詩錄:悟雲寮詩草:苕華山館詩存:一卷 光緖論說:一卷 燕楂吟草:一卷 行空器圖說:第一編 [六卷] 康濟改修魚雷練船並添購器具卷宗 [金陵軍需報銷總局報銷冊:四卷] [討論軍需善後報銷章程往來函] 東林九賢象贊 遊芳閑詠:一卷 藤花書屋瑣記:[九卷] [清光緖間軍務批文鈔] [Jian zhu] gong cheng ji lǖe:[建築]工程紀略:工程記略 造呈移承查史貴任前在阜寧任内經手錢粮交代登復冊底稿 在城鄉各甲副書額冊簿 隨聞集 [清光緖三十三年海州知事汪任交代駁冊] 李貴任前在清邑任内經徵各年正雜各款銀錢應支應補應抵應删會算交代駁冊稿 [清光緖山陽縣知事交代駁冊] [清光緖贛榆縣知事交代登復冊] [清光緖桃源縣知事交代駁冊] [清光緖如臯縣查造單任交冊存記] [清末江蘇各縣書院寺廟等經費簿] 考札類餘錄 諶王牘稿合鈔 李躍門百蝶圖:三冊 淡淡軒詩抄:七卷 耕香閣雜鈔 [清光緖間兩江總督奏稿鈔] 詩序集說:一卷 [安徽省司法彙登] 核放各營廉俸餉乾攤扣細數 [清光緖寶山縣交代駁冊] [清光緖間天津電報局支款清冊:八卷] 冬烘說法:枵腹子論書:三卷, 附枵腹子論書一卷 說文部首分畫檢字:說文引經分經檢字:一卷, 說文引經分經檢字一卷 儲慧軒詩鈔:一卷 一枝巢所見集:一卷 袁午橋先生軍務奏稿:午橋先生軍務手筆奏稿:一卷 蝟毛集:一卷 姓譜類對:一卷 [清末江蘇省各縣縣函底稿] 東流縣民國六年秋成全案:一卷 [清末江蘇雲南等省奏摺公函鈔] 日新格 [江人鏡友朋書札:蓉舫信箋:三卷 愛菊軒詩草:一卷 簿書糟粕:奏摺一卷 謗書, v. 1-3:[四卷] 蘇藩政要:一卷 [清江西捐鹽務題稿及告示章程] [清咸豐鹽務奏稿及鹽運各督撫部堂來咨] 探杏書屋墨選:一卷 三論書屋[詩稿]:一卷 懲忿集:一卷 [昆曲工尺譜選鈔] [錦堂奇書:三十四卷] [臨摹董文敏公真蹟] / 李石濤藏 [張敉詩翰] / 張敉書 [徐鳳士竹譜]:青在堂畫竹淺說:青在堂畫竹歌訣:筱舟先生墨蹟:附青在堂畫竹淺說, 青在堂畫竹歌訣 / 徐鳳士繪; 石濤主人錄 摘錄金博夫太先生呈批各底稿:一卷 敝帚軒吟草:一卷 紅羊劫後賸草:一卷 左傳彙選 [圍棋譜]:一卷 [旱雷製作問答錄]:電瓶製作問答錄:一卷. [電瓶製作問答錄]:一卷 丙深潤衍仲信稿:一卷 秋浦冷署閒吟:秋浦冷署聯吟:一卷 秋樹蟬聲:[三卷 琅維理擬整理海軍節略:一卷 軍事佈營法規 [公事信稿 錢粮稟稿:一卷 [清末江蘇安徽河南等省各縣稟稿:一卷] [稟函稿雜鈔]:一卷 水雷功課:一卷 [清食俸養廉及漕糧徵收章程] 擇選名菕尺牘:一卷 [光緖水道圖] 勾股測量指南六表 澹園青錢集總目:一卷 峽江古文孝廟門前徑過記:一卷 書備吟:一卷 秋審寔緩比較條款:三卷 刑法指南:一卷 讀律大要:一卷 川匪奏稟 置書懷袖:一卷, 附先輩尺牘 秣陵詩鈔:一卷 [常惺惺軒詩草 [詩稿] 貿易須知輯要:貿易須知:秘傳神巧戲法錄:二卷 領用兵法:二卷 詞論:填詞圖譜:一卷. 填詞圖譜:一卷 銀洋珠寶譜 李子玉投壺譜:投壺譜:一卷 石城遺稿:[二卷] [興化縣錢糧交待冊] 秋泉先生遺藁:秋泉詩集:一卷 百篇賦鈔摘選 霓裳清翫:附工尺譜 閒情偶寄棋譜 四川简阳市石桥镇黄竹村曾氏家谱 江西上饶庄氏宗谱 台湾苗栗陈氏后隆公号子孙系统表 台湾云林鲁国堂颜氏祖谱 湖南益阳莫氏续修族谱 吴江袁氏家乘续编 沈阳满族家谱拾遗 翁上海上海翁家三代族谱 浙江新建夏氏家乘 湖南长沙熊氏族谱 张氏家谱 台湾高雄陈仲海派下族谱 莆田沁后蔡氏族谱惟溥世系 安徽涡阳袁氏宗谱 台湾新竹彭氏家谱 湖北浠水孙氏三修族谱 福建永定社前赖氏宗谱 广东广州高氏康川祖家谱 河南新郑高氏家谱 江苏武进陈氏续修宗谱 山东单县古单朱氏族谱 湖北黄冈温氏宗谱 電白嚴氏族譜 先德記记 金家山刘氏宗谱 山西沁县卫氏家谱 台湾台北廖进成功德榜 台湾台北钟氏功德榜 湖北黃梅黄梅涂氏枝分谱 谢湖北罗田谢氏宗谱 新安歙西溪南吴氏统宗志 台湾澎湖陈氏颖川总簿颖川男孙记录簿 台湾高雄陈氏家谱 广东中山叶氏宗谱 台湾澎湖黄氏族谱 山东即墨黄氏家乘约编 梅县金盘桥 国宾公 张氏族谱 台湾屏东叶氏世系图 台湾台南陈氏家谱 广东鹿颈村陈氏族谱 金笥玄玄一卷 (明)周履靖校 据夷门广牍本影印 炼形内旨一卷 (明)周履靖校 据夷门广牍本影印 祷雨杂记一卷 (明)钱琦录 影百陵学山本排印 灵笈宝章一卷 (虚靖天师)撰 影夷门广牍本 禄嗣奇谈二卷 附一卷 冲一真君撰 影夷门广牍本 求雨篇一卷 (清)纪大奎撰 影天壤阁丛书本 神异经一卷 (汉)东方朔著 据汉魏丛书本影印 枕中书一卷 (晋)葛洪著 拾遗记十卷 (前秦)王嘉撰; (梁)萧绮录 据古今逸史本影印 周氏冥通记四卷 (梁)陶弘景撰 据秘册汇函本排印 洛阳伽蓝记五卷 (后魏)杨〓(xuan)之撰 影印据学津讨原本影印 华阳宫记事一卷 (宋释)祖秀撰 社会科学类 商子五卷 (秦)商鞅撰 据指海本排印 李相国论事集六卷 附遗文一卷 (唐)李绛撰; (宋)蒋阶辑 据指海本排印 刍荛奥论 (宋)张方平著 同异录二卷 (明)陆深著 仕意篇一卷 (明)黄省曾著 书牍二卷 (明)王文禄撰 影百陵学山本 策枢五卷 (明)王文禄撰 影百陵学山本 拙斋十议一卷 (明)萧良干撰 影泾川丛书本 昭代经济言十四卷 (明)陈子壮辑 据岭南遗书本排印 明夷待访录一卷 (清)黄宗羲撰 据指海本排印 存治编一卷 (清)颜元撰 据畿辅丛书本排印 拟太平策七卷 (清)李〓(gong)撰 据畿辅丛书本排印 平书订十四卷 (清)李〓(gong)撰 据畿辅丛书本排印 枢言一卷 续一卷 (清)王柏心撰 据湖北丛书本排印 王制管窥一卷 (清)耿极撰 据畿辅丛书本排印 庆元党禁一卷 (宋)樵川樵叟撰 据知不足斋丛书本排印 元佑党籍碑考一卷 伪学逆党籍一卷 (明)海瑞撰 据岭南遗书本排印 东林始末一卷 (明)蒋阶平编 复社记事一卷 (清)吴伟业撰 社事始末 (清)杜登春纂 盐铁论十二卷 (汉)恒宽著 盐铁论考证一卷 (清)张敦仁著 邦计汇编一卷 (宋)李维撰 影学海类编本 补宋书食货志一卷 (清)郝懿行撰 影史学丛书本 汉书食货志一卷 (汉)班固撰; (唐)颜师古注 影古逸丛书本 泉志十五卷 (宋)洪遵撰 影津逮秘书本 钱法纂要一卷 (明)邱浚编 据学海类编本排印 钱录十六卷 (清乾隆十五年)敕撰 影墨海金壶本 癖谈六卷 (清)蔡云谈 据式训堂丛书本排印 钱币考二卷 (清)佚名撰 据艺海珠尘本排印 成周彻法演四卷 (清)何贻霈著 盐法考略一卷 (明)丘浚撰 据学海类编本排印 浙差纪事一卷 (明)叶永盛撰 据泾川丛书本排印 盐法议略一卷 (清)王守基著 唐律疏议三十卷 (唐)长孙无忌等撰 据岱南阁丛书本排印 补宋书刑法志一卷 (清)郝懿行撰 据史学丛书本排印 读律心得三卷 (清)刘衡辑据天壤阁丛书本排印 爽鸠要录二卷 (清)蒋超伯辑 据天壤阁丛书本排印 刑书释名一卷 (宋)王健辑 据学海类编本排印 刑法叙略一卷 (宋)刘筠编 据学海类编本排印 续刑法叙略一卷 (清)谭〓(xuan)著 据学海类编本排印 棠阴比事原编一卷 (宋)桂万荣辑 据学海类编本排印 棠阴比事续编一卷 补编二卷 (明)吴讷辑 据学海类编本排印 折狱龟鉴八卷 (宋)郑克撰 据墨海金壶本排印 折狱卮言一卷 (清)陈士矿撰 据学海类编本排印 东坡乌台诗案一卷 (宋)朋九万撰 据函海本排印 诗谳一卷 (宋)周紫芝撰 据学海类编本排印 
特别致谢 | 收藏本站 | 欢迎投稿 | 意见建议 |
Copyright © 国学大师 古典图书集成 All Rights Reserved.
免责声明:本站非营利性站点,以方便网友为主,仅供学习研究。
内容由热心网友提供和网上收集,不保留版权。若侵犯了您的权益,来信即刪。scp168@qq.com

ICP证:鲁ICP备19060063号