二十四史 | 四库全书 | 古今图书集成 | 历史人物 | 说文解字 | 成语词典 | 甲骨文合集 | 殷周金文集成 | 象形字典 | 十三经索引 | 字体转换器 | 篆书识别 | 近义反义词 | 对联大全 | 家谱族谱查询 | 哈佛古籍

首页 | 国学书库 | 影印古籍 | 诗词宝典 | 精选 | 汉语字典 | 汉语词典 | 部件查字 | 书法字典 | 甲骨文 | 解密 | 历史人物 | 历史典故 | 姓氏 | 民族 | 世界名著 | 软件下载

历史 | 四库全书 | 全文检索 | 古籍书目 | 正史 | 成语词典 | 康熙字典 | 说文解字 | 字形演变 | 金 文 | 年号 | 历史地名 | 历史事件 | 官职 | 知识 | 中医中药 | 留言反馈

首页 > 影印古籍 >

《暇日記》

【《暇日記》 】
《哈佛燕京中文特藏》中有《暇日記》暇日记
Liu, Qi, jin shi 1079, creator|Tao, Zongyi, active 1360-1368|Tao, Ting.|劉跂, jin shi 1079|陶宗儀, active
Shunzhi 3 [1646]|1646| 順治3 [1646]
 请到【哈佛燕京中文特藏】网站,或:点此直达

 嫌挨个下载麻烦的、是收藏控的、有条件的可以选择4T硬盘速服务
 下载方法:【右键另存为】即可。 pdf-djvu-uvz-pdg阅读器下载:pdf-djvu-uvz-pdg
 本站上百万册影印古籍pdf、djvu、海量资料,直接从上面的搜索框输入检索即可。
古籍书目检索】可查约百万种古籍,包括宋刻本、明抄本、清抄本、民国版本等。

国学迷 六菩薩名亦當誦持經一卷 悅齋文鈔十卷補一卷 藝林類考盤珠十六卷 千字文不分卷 太乙山房集一卷 再續印人小傳三卷印人姓氏一卷補遺一卷附一卷 許氏詩譜鈔一卷 補一卷 新刻居官必要爲政便覽二卷 黃氏醫書八種 焦氏筆乘六卷續集八卷 紹興十八年同年小錄一卷 讀史前鈔甲本不分卷 新鐫設空城計彈琴退敵 元包數總義二卷 輦下歈九卷、鄮下草一卷、後西湖草一卷 太乙統宗寶鑑二十卷 中天皇極太素五卷 煬帝開河記一卷 西山先生真文忠公文集五十一卷 瀛海採問紀實一卷 夔關則例一卷 古今法制表十六卷 佛說最上意陀羅尼經一卷 史筌五卷首一卷 孝經大義一卷 葭柎草堂集三卷 光緒十九年癸巳恩科順天鄉試硃卷一卷 烏臺詩案一卷 周易宋氏一卷 佛說解節經一卷 勸花枝一枝 省議會議員選舉法省議會議員選舉法施行細則附各項定式 星算補遺八集 寓庵詩草一卷 運瀆橋道小志一卷 東亞將來大勢論一卷 寶訓叢刊二集不分卷 湘痕閣存稿一卷 士令(學政) 左傳杜解補正三卷 棣華集不分卷 靖康朝野僉言 三轉法輪經一卷 皇元聖武親征録一卷 韡華閣集古錄跋尾十五卷 豐城縣志二十四卷首一卷 杏花樓遺稿二卷 [浙江鎮海]崇印袁氏宗譜不分卷 定川遺書二卷附録四卷 玉海 讀經指南二卷 長興集四十一卷 易大象說一卷 西夏經義十三卷 摭古遺文四卷(上下去入) 蘭臯明詞匯選八卷詩餘近選三卷 朱子說易綱領一卷 論書目唱和集一卷 還丹肘後訣三卷 帶經堂集九十二卷 漁洋山人精華錄訓纂二十卷 漁洋山人精華錄會心偶筆六卷 潛菴先生疏稿 投筆集 大漁集詩草十卷 陳翼叔詩集五卷 牧齊初學集一百十卷 萬行草不分卷 御製避暑山莊詩二卷 紅葉樓蜀遊記一卷 安雅堂詩不分卷 晚舂堂詩八卷 馮少墟集二十二卷 姑山遺集十八卷 黔南類編八卷 新鐫玉蟠袁會元集二卷 問山亭雲心談墨詩 桃川剩集二卷 浪楂稿二卷 張修撰遺集四卷 借菴詩草 秦齊怨一卷 素軒集十二卷 清虛堂集四卷 中峯蒼雪大師集不分卷 九臺山知空禪師草堂集二卷 玉梅詩百首不分卷 北窓古玉兩先生詩集 鴻寶應本十七卷 南來堂詩集四卷 南來堂詩集四卷 明陽山房遺詩 快雪堂集六十四卷 湧幢小品三十二卷 徐文長文集三十卷 焦氏澹園集四十九卷 高子遺書十二卷 焦氏澹園續集二十七卷 北征集一卷 雞足山悉檀寺本無禪師風響集四卷 初知稿 增訂百咏梅詩不分卷 中谿傳稿不分卷 朱文懿公文集十二卷 太史升菴文集八十一卷 滄溟先生集三十卷 補注李滄溟先生文選四卷 震川先生集三十卷 靳兩城先生集二十卷 可泉擬涯翁擬古樂府二卷 萬文恭公摘集十二卷 萬松吟卷一卷 天叫集二卷 胡莊肅公文集八卷 蠛蠓集五卷 升菴先生文集 楊夢羽南宮小集一卷 山中逸趣不分卷 萬松吟卷一卷 芝山雲薖集四卷 雪山詩選三卷 玉湖遊錄不分卷 隱園春興不分卷 大復集三十七卷 空同先生集六十三卷 何大復先生集三十八卷 橛菴草七卷 寧瘦居續集一卷 是何菴集 空同詩選不分卷 橛菴草七言律一卷 戊己吟三卷 禺山詩稿不分卷 張禺山戊己吟三卷 張禺山詩選一卷 翛園集八卷 苑洛集二十五卷 石淙詩抄十五卷 陽明先生文錄二十四卷 弘山先生文集十二卷 陽明先生文錄二十八卷 元壺詩一卷 邊華泉集八卷 華泉先生集選四卷 清江全集四十卷 敬軒薛先生文集二十四卷 蘭亭集不分卷 石淙詩稿十九卷 陽明先生文集二十四卷 高皇帝禦制文集二十卷 獨醉亭集三卷 滇南草本三卷 西湖胜迹 北平考 北京街道的故事 延安革命博物馆 章则汇编 东北人民政府法令汇编 陕西铜川耀州窑 湖南省志 湖南省志 西湖游览志 平绥关沟段名胜纪略 沈阳十年 煤都抚顺 黑龙江通志纲要 龙城旧闻节刊 四明叢書第八集後序 峽源集 容膝軒詩文集 味吾廬詩文存 徐偃王志 四明文徵 廟制圖考 甬上高僧詩 杲堂文續鈔 西漢節義傳論 碑帖紀證 白嶽游稿 海南龚氏族谱 海城邵氏族谱 海宁渤海陈氏著录 海曲姚氏家乘 海洲大地堂大巷房族谱 海盐任氏宗谱 海盐孙氏家谱 海虞曾氏家谱 海虞翁氏族谱 海阳风城姜氏族谱 涑水司马氏源流集略 涟水薛氏族谱 润东左氏族谱 润东洪溪周氏续修族谱 润东顺江州中和圩殷氏宗谱 润城南敦裕堂殷氏近支录 润州曹氏重修宗谱 涪陵韩氏宗谱 淄川毕氏世谱 淮裔郑氏家谱 淮阳郡江氏族谱 深甽胡氏宗谱 淳昌赵氏世谱文献考 清代满族家谱选辑 清江誉溪杨氏五修族谱 清河郡张氏族谱 清泉张氏宗谱 清源奉川梁氏宗谱 清源金氏族谱 清远朱氏族谱 渌东江氏家谱 渝北苦竹溪姜氏族谱续编 渤海吴氏家谱 渤海西吴(吴氏)宗谱 渤海高家族谱 温氏世系图 温江昙华寺赵氏族谱 温陵弼佐刘氏家谱 温陵曾氏族谱 温陵陈氏分支海盐宗谱 殊域周咨录二十四卷 明 严从简 撰 民国十九年故宫博物院图书馆铅印本 边政考十二卷 明 张雨 撰 国立北平图书馆善本丛书本 皇明九边考十卷 明 魏焕 撰 国立北平图书馆善本丛书本 皇明四夷考二卷 明 郑晓 撰 据吾学编铅印本 皇明象胥录八卷 明 茅瑞征 撰 国立北平图书馆善本丛书本 四夷考八卷 明 叶向高 撰 据宝颜堂秘笈本石印本 经略复国要编十四卷 后附一卷 明 宋应昌 撰 〓山景印本 玉树调查记二卷 周希武 撰 手稿本 黔书四卷 清 田雯 撰 粤雅堂丛书三编本 续黔书八卷 清 张澍 撰 滇考二卷 清 冯苏 撰 道光元年刊本 行边纪闻一卷 明 田汝成 撰 国立北平图书馆善本丛书本 雷波琐记一卷 明 刘文蔚 撰 光绪二年刊本 西北垦务调查汇刷不分卷 清 西北垦务调查局 编 宣统元年石印本 西域行程记一卷 明 陈诚 同撰 明 李暹 同撰 国立北平图书馆善本丛书本 西域番国志一卷 明 陈诚 同撰 明 李暹 同撰 万历三大征考一卷 总图三种 明 茅瑞征 撰 燕京大学图书馆丛书本 三云筹俎考四卷 明 王士琦 撰 国立北平图书馆善本丛书本 启东录六卷 清 林寿图 撰 光绪中黄鹄山人欧斋刊本 布特哈志略一卷 孟定恭 撰 民国中钞本 乌里苏苏台志略一卷 孟定恭 撰 民国中钞本 忠义纪闻录三十卷 清 陈继聪 撰 光绪八年刊本 散木居奏稿二十五卷 附校勘记 清 瑞洵 撰 民国二十八年餐菊轩铅印本 出使公牍十卷 清 薛福成 撰 光绪二十四年传经楼刊本 出使日记续刻十卷 清 薛福成 撰 光绪二十四年传经楼刊本 桂林梁先生遗书六种 清 梁焕鼐 撰 民国十四年京华印书局铅印本 黄远先生遗著二卷 附勘误表 黄远庸 撰 民国二十七年铅印本 不忍杂志汇编初集六卷 二集六卷 清 康有为 撰 民国三年上海书局石印本 吴稚晖先生文粹四卷 吴稚晖 撰 民国十八年铅印本 中外大事汇记 清 倚剑生 撰 光绪二十四年虞智报局铅印本 西园闻见录一百七卷 明 张萱 撰 民国二十九年北平哈佛燕京学社铅印本 明季实录一卷 清 顾炎武 撰 昭代丛书本 岭海焚余三卷 明 金堡 撰 适园丛书本 杨忠烈公文集十卷 附表忠录一卷 附补遗一卷 明 杨涟 撰 道光十三年刊本 复礼堂文集十卷 清 曹元弼 撰 民国六年刊本 抚吴公牍五十卷 清 丁禹生 撰 光绪三年刊本 戴盘四种纪略 清 戴盘 撰 同治七年刊本 江忠烈公遗集二卷 首一卷 附录一卷 清 江忠源 撰 同治十二年刊本 江忠烈公行状一卷 附录一卷 清 左宗棠 同撰 清 郭嵩焘 同撰同治十二年刊本 仙〓书屋初集年记三十一卷 清 黄爵滋 撰 道光二十九年刊本 增修筹饷事例条款二卷 附筹饷事例一卷 附增修现行常例一卷 清同治五年官 撰 原刻本 倭文端公遗书八卷 首二卷 末一卷 续刊三卷 清 倭仁 撰光绪元年六安求我斋刊本 中华民国开国史 (中华民国临时政府实录) 谷钟秀 撰 泰东书局铅印本 国朝事略八卷 清 金陵江楚编译官书局 编光绪三十二年金陵江楚编译官书局石印本 渤海国志长编二十卷 补遗一卷 附录二卷 附通检勘误表 清 金毓黻 撰辽阳金氏千华山馆铅印本 通制条格残 元至正中 敕撰 民国十九年国立北平图书馆景印本 刘子全书三十八卷 首一卷 附行状一卷 附年谱一卷 明 刘宗周 撰 清黄宗羲 撰行状 清 董〓 撰年谱 道光中刊本 粤道贡国说六卷 清 梁廷〓 撰 钞本 太平天国官书十种 叶恭绰 辑 民国三十七年景印广东丛书第三集本 太平天国丛书十三种 谢兴尧 辑 民国二十七年铅印瑶斋丛刻本 太平野史二十卷 王文濡 撰 民国十二年铅印本 太平天国轶闻四卷 阙名 撰 民国初铅印稗史丛书本 太平天国宫闱秘史一卷 孙士晦 撰 民国四年铅印本 贼情汇纂十二卷 清 张德坚 撰 民国二十一年〓山精舍景钞本 曾文正公批牍六卷 清 曾国藩 撰 光绪二年傅传忠书局刊本 张大司马奏稿八卷 清 张亮基 辑 扬州古旧书店刊本 山东军兴纪略二十二卷 潘〓 撰 上海申报馆铅印本 中兴名臣事略八卷 清 朱孔彰 撰 光绪二十七年上海书局石印本 归潜志十四卷 元 刘祁 撰 武英殿刊本 长白征存录八卷 清 张凤台 撰 宣统二年铅印本 
特别致谢 | 收藏本站 | 欢迎投稿 | 意见建议 |
Copyright © 国学大师 古典图书集成 All Rights Reserved.
免责声明:本站非营利性站点,以方便网友为主,仅供学习研究。
内容由热心网友提供和网上收集,不保留版权。若侵犯了您的权益,来信即刪。scp168@qq.com

ICP证:鲁ICP备19060063号